SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kuultavana hallitusneuvotteluissa

Säätytalo. Kuva: Jeremy Kyejo/ Pixabay

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) edustaja kutsuttiin kuultavaksi hallitusneuvotteluiden sisäisen turvallisuuden jaostoon perjantaina 19.5.2023. Aiheena oli kotoutumispolitiikan kehittäminen. Ekumeenisen neuvoston edustajana paikalla oli rovasti Teemu Toivonen (ort.). Isä Teemu on ollut mukana muutamia vuosia toimineessa SEN:n asiantuntijaryhmässä, joka koostuu eri kirkkojen turvapaikanhakijoiden kanssa työtä tehneistä.

 

Muut paikalle kutsutut olivat edustajat luterilaisesta kirkosta, Pakolaisneuvonnasta, Helsingin kaupungilta, Punaisesta Rististä ja Monikanaisista. Puheenvuoroissa ja kysymyksissä nousi esille erilaiset kotoutumisen haasteet, muun muassa oleskelulupien ja maahanmuuttopolitiikan lyhytjänteisyydestä johtuvat, usein haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden vaikeat tilanteet.

 

Ekumeenisen neuvoston nostamina aiheina olivat niin yksilön kuin yhteisöjenkin uskonnollisuuden moninaisuus, joka vaatii uskontolukutaidon kehittämistä, sekä eri uskonnollisten yhteisöjen yhdenvertainen kohtelu kotoutumisen edistäjänä. SEN:n jäsenkirkoissa tehdään paljon sitoutunutta työtä maahamme muuttaneiden ihmisten ja heidän hyvän kotoutumisensa edistämiseksi, vaikka monet yhteisöt ovatkin pieniä, eikä heidän tekemänsä työ välttämättä näy suurelle yleisölle. Sama koskee myös muita uskonnollisia yhteisöjä, joista monet ovat hyvinkin monikulttuurisia. Lisäksi neuvottelijat olivat kiinnostuneita kristityiksi kääntyneistä muslimeista, joka ilmiönä on lopulta aika marginaalinen verrattuna muihin esillä olleisiin asioihin. Samoin kysyttiin kokemuksia Maahanmuuttoviraston uskonto-osaamisesta turvapaikanhakuprosesseihin liittyen.

 

Keskusteluaika oli hyvin lyhyt suhteutettuna paikalle kutsuttujen asiantuntijoiden osaamiseen kirjoon ja laajuuteen. Ihmisoikeudet, niistä uskonnonvapaus erityisosaamisalueenaan, ovat tulevallakin hallituskaudella aiheita, joita Ekumeeninen neuvosto aktiivisesti pitää esillä.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.