SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on huolestunut Egyptin tilanteesta 

 

Suomen kristityt seuraavat huolestuneina rauhattomuuden syvenemistä ja väkivallan lisääntymistä Egyptissä. Viime päivien kiristynyt tilanne on johtanut siihen, että syrjäytettyä presidenttiä kannattavat, poliittisen islamin nimissä esiintyvät ääriryhmät ovat hyökänneet myös Egyptin kristittyjä vastaan.

 

Kristittyjä on Egyptin 85 miljoonasta asukkaasta n. 10 prosenttia, ja he edustavat maan tuhansien vuosien historiasta periytyvää koptilaista kulttuuria.

 

Saatujen tietojen mukaan jo keskiviikkona 14.8. väkivallantekijät hyökkäsivät polttopulloin ainakin 22 kristilliseen kirkkoon, toimitilaan tai kouluun. Väkivaltaisuudet jatkuivat torstaina, ja lopulta jo yli 50 kirkon kerrotaan tuhoutuneen. Eri puolilla Egyptiä kristillisiä kirkkoja ja luostareita, koteja ja liikkeitä on myös merkitty ristinmerkein ja iskulausein. Yleisesti uskotaan, että ne ovat hyökkäysten tulevia kohteita.

 

Lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden sanoman, jota sekä Raamattu että Koraani opettavat, pitää pysäyttää viime päivien väkivalta Egyptissä. Uskontojen käyttö väkivallan sytyttäjänä sotii niiden ominta olemusta vastaan. Egyptin kriisin osapuolten samoin kuin koko kansainvälisen yhteisön pitää herätä huomaamaan uskonnonvapauden ja eri identiteettien keskinäisen kunnioituksen merkitys kaikissa yhteiskunnissa. Mitään uskontoa edustavia ihmisiä ei saa syrjiä, uhata eikä ajaa pois kodeistaan missään päin maailmaa.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus pyytää kaikkia Suomen kristittyjä rukoilemaan Jumalaa, että rauha ja turvallisuus palaisivat Egyptiin, maahan joka Raamatun mukaan tarjosi turvan vainoojilta Jeesus-lapselle ja pyhälle perheelle. Valtaosa Egytin muslimeista ja kristityistä haluaa rakentaa hyvää tulevaisuutta koko kansalle, niin kuin  muslimit ja kristityt ovat eläneet naapureina, työtovereina ja saman kotimaan lapsina vuosisatojen ajan.

 

20.8.2013

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

 

Lisätiedot:
Pääsihteeri Heikki Huttunen

040 741 8792Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.