SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto osallistuu ilmastotalkoisiin

Vuonna 2009 kansainvälistä keskustelua hallitsee kysymys ilmastonmuutoksesta ja toimista sen hillitsemiseksi. Suomen Ekumeeninen Neuvosto tuo kirkkojen yhteisen panoksen ilmastotalkoisiin. Esillä pidetään ihmisen tehtävää luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.

 

Ekumeeninen Neuvosto järjestää ilmastoseminaarin yhdessä Kainuun Opiston, Kirkkohallituksen ja ympäristöministeriön kanssa. Tekeillä on myös kirkkojen ilmastoviesti kannanotoksi ja kannustukseksi kansallisiin ja kansainvälisiin ilmastotalkoisiin.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Se on samalla keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö ja asiantuntijaelin. Se edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa ja toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnassa kysymys maahanmuuttajista on esillä monella tavalla. Neuvosto jatkaa myös työtä Väkivallasta sovintoon -vuosikymmenen vietossa. Kirkkojen maailmanneuvoston aloittama väkivallan vastainen vuosikymmen kestää vuoteen 2010.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto sai kokouksessaan Lahdessa 16.–17.10. tiedoksi neuvoston jäsenet kaudelle 2009–2011 , ja .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors