SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto rohkaisee jäsenkuntaansa ja kaikkia koronapandemian aikana työskenteleviä

Ensi vuoden ekumeenisen rukousviikon raamatunkohdan sanoin:

 

”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani.” (Joh. 15: 5-9)

 

Rukoilemme: Me rukoilemme Sinua, kaiken elämän antaja, ole lähellä ihmiskuntaa.

 

Siunaa kirkkojemme työntekijöitä, kirkonjohtajia, sielunhoitajia ja käytännön työssä palvelevia koronasta kärsivien parissa. Anna viisautta ja voimaa työhön uskonnollisille yhteisöille ja organisaatioille.

                             Herra siunatkoon teitä…

Me rukoilemme päättäjien ja terveydenhoitohenkilökunnan puolesta, sosiaalityötä tekevien puolesta sekä jokaisen puolesta, joka toimii avun tarpeessa olevien auttamiseksi.

                             …ja varjelkoon teitä.

Me rukoilemme jokaisen puolesta, joka etsii keinoja auttaa lähimmäisiään vaarantamatta heidän terveyttään. Me rukoilemme lähimmäisenrakkauden mukaista vastuullisuutta. Muistamme niitä, jotka joutuvat yhteisvastuun vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin.

                             Herra kirkastakoon kasvonsa teille…

Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta maailmassa, jotka ovat kaukana kotoaan ja joiden olosuhteet ovat epäinhimilliset tai vaikeat. Anna turvasi olla heidän suojanaan; anna avun tavoittaa heidät pian.

                             …ja olkoon teille armollinen.

Me rukoilemme jokaisen yksinäisen puolesta. Pyydämme riskiryhmiin kuuluville erityistä varjelustasi sekä jokaiselle sairastuneelle voimaa ja paranemista. Rukoilemme perheiden, lasten ja nuorten puolesta.

                             Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne…

Me rukoilemme rauhaa ja sovintoa maailmaan. Rukoilemme toivon näköalojen vahvistumista. Kiitämme kevääseen heräävästä luonnosta, läheisistämme sekä ihmisten halusta auttaa toisiaan. Pyydämme parantavaa läsnäoloasi jokaiseen päivään.

                             … ja antakoon teille rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

                                                                                                                   

Rukouksen on koonnut pääsihteeri Mari-Anna AuvinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.