SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi ministeri Annika Saarikon

Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ja erityisavustaja Markus Ylimaan 18.5.2021 aamupäivällä etäyhteyksien välityksellä. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista koronan aiheuttamista haasteista kristillisille yhteisöille. Ministeri Saarikkoa informoitiin kirkkojen kokemuksia korona-ajasta, ja pohdittiin esimerkiksi millaisia työkaluja voidaan kehittää tiedonkulussa ministeriön ja kirkkojen välillä. 

Todettiin myös, että kolehtitulot ovat pandemian takia pienentyneet ja tämä on vaikuttanut merkittävästi kirkkojen ja esimerkiksi lähetysjärjestöjen toimintaan. Arkkipiispa Luoma kiitti ministeri Saarikkoa hänen aktiivisesta otteesta yhteydenpidossa uskonnollisiin yhteisöihin. 

Ekumeenisen Neuvoston delegaatioon kuuluivat puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma, pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.