SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen ekumeenisen liikkeen historiaa ja visioita - vierailu Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan

Maanantaina 17.4.2023 pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken vieraili Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja kertoi Suomen Ekumeenisen Neuvoston historiasta, toiminnasta ja vuoden 2023 painopisteistä, jotka ovat kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen. 
Kuvassa pääsihteerin kanssa ekumeniikan professori Risto Saarinen, joka isännöi tapaamista. Opiskelijat osallistuivat sekä paikan päällä että etäyhteyksien välityksellä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 ovat oppilaitosvierailut sellaisiin opinahjoihin, joista valmistuu seurakuntien työntekijöitä. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.