SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston delegaatio tapasi sisäministeri Ohisalon

Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi sisäministeri Maria Ohisalon ja erityisavustaja Emilia Laaksosen 30.9.2020 iltapäivällä. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista uskonnonvapauteen ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen liittyvistä asioista. Tapaamiset sisäministeri Ohisalon kanssa ovat luoneet luottamusta ja yhteistä näkemystä. Keskustelua päätettiin jatkaa. Ekumeenisen Neuvoston delegaatioon kuuluivat puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, isä Teemu Toivonen ja arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors