SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston delegaatio tapasi sisäministeri Ohisalon

Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi sisäministeri Maria Ohisalon ja erityisavustaja Emilia Laaksosen 30.9.2020 iltapäivällä. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista uskonnonvapauteen ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen liittyvistä asioista. Tapaamiset sisäministeri Ohisalon kanssa ovat luoneet luottamusta ja yhteistä näkemystä. Keskustelua päätettiin jatkaa. Ekumeenisen Neuvoston delegaatioon kuuluivat puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, isä Teemu Toivonen ja arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.