SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus 2022-2024 valittu

Kuvassa syyskokouksen osallistujat Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa.

 

Ouluun syyskokoukseensa 2.-3.11.2021 kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin.  Neuvosto valitsi 2.11.2021 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Arkkipiispa Tapio Luoma on toiminut Neuvoston puheenjohtajana myös vuosina 2019-2021. Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ortodoksisen kirkon edustaja, metropoliitta Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen) sekä evankelisluterilaisen kirkon edustaja, piispa Matti Repo (varajäsen: dekaani Terhi Törmä) ja Suomen vapaakirkon puheenjohtaja Jaakko Pihlajamäki (varajäsen: ylisihteeri majuri Saga Lippo, Suomen Pelastusarmeija). Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin piispa Jari Jolkkonen.

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Katolinen kirkko Suomessa, veli Gabriel Salmela (varajäsen: isä Marco Pasinato);

Suomen evankelisluterilainen kirkko, TT Minnamari Helaseppä (varajäsen: pastori Saara-Maria Jurva); Suomen evankelisluterilainen kirkko, dosentti TT Tomi Karttunen (varajäsen: TT Jenni Krapu); 

Suomen ortodoksinen kirkko, YTT Minna Rasku (varajäsen: järjestösihteeri Annakaisa Onatsu); 

Missionskyrkan i Finland, församlingsföreståndare, pastor Markus Österlund (varajäsen: församlingsföreståndare pastor Roger Andersson) ja 

Anglican Church in Finland, Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen (varajäsen: Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää).

 

Erilaisina yhdessä – strategia ja painopisteet vuosille 2022-2024

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on tehty strategiatyötä vuoden 2021 ajan ja syyskokous hyväksyi strategian kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Strategian mukaisesti Neuvosto rakentaa ja tukee kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välistä ykseyttä ja vahvistaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ääntä yhteiskunnassa.  Suomen Ekumeeninen Neuvosto kuuluu maailmanlaajuiseen ekumeeniseen liikkeeseen, joka edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja käy dialogia muiden uskontojen kanssa. Neuvoston painopisteet ovat seuraavina vuosina:

2022 Paikallisekumenia ja kestävä tulevaisuus
2023 Kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen
2024 Kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.