SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi Mayvor Wärn-Rancken

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri vaihtuu marraskuussa. Uudeksi pääsihteeriksi on Neuvoston yleiskokouksessa 21.9.2020 valittu TM Mayvor Wärn-Rancken.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kristillisten kirkkojen yhteistyöelin. Jäsenkuntaan kuuluu myös 28 kumppanuusjärjestöä. SEN on perustettu vuonna 1917 ja on maailman vanhimpia kansallisia ekumeenisia neuvostoja. Pääsihteerin tärkein tehtävä on luotsata järjestöä yhdessä hallituksen ja henkilöstön kanssa.

 

-  Kristillisten kirkkojen suhteet Suomessa ovat mainiot. Tähän tilanteeseen on keskeisellä tavalla vaikuttanut Suomen Ekumeenisen Neuvoston pitkäjänteinen työ. Hyvien suhteiden ylläpitämisessä ja yhteistyön kehittämisessä pääsihteerillä on merkittävä rooli, toteaa SEN:n hallituksen puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma.

 

- Uskomme Mayvor Wärn-Ranckenin kokemuksen seurakuntansa ja kirkkokuntansa johdosta ja talousosaamisen antavan hänelle hyvät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Wärn-Rancken vahvistaa vapaan kristillisyyden ja perinteisten kirkkojen välistä yhteyttä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa, SEN:n hallituksen varapuheenjohtaja piispa Matti Repo kertoo.

 

Mayvor Wärn-Rancken on koulutukseltaan teologian maisteri ja on toiminut Finlands svenska metodistkyrkanin pastorina vuodesta 1981 lähtien, ja hän on toiminut myös piirikunnanjohtajana Finlands svenska metodistkyrkanissa ja Suomen metodistikirkossa vuosina 2011-2017.

 

Mayvor Wärn-Rancken seuraa pääsihteerin tehtävässä TT Mari-Anna Auvista, jonka viisivuotiskausi päättyy lokakuussa 2020. Mari-Anna Auvinen toimi Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerinä vuosina 2015-2020.

 

Lisätietoja:

Suomen Ekumeenisen Neuvoston varapuheenjohtaja piispa Matti Repo,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.