SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston rauhantervehdys juutalaiselle seurakunnalle


Suomalaiset kirkot ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat tehneet vahvaa yhteistyötä uskontojohtajien kanssa yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi Suomessa. Tuomitsemme kaikki vihateot toisia uskontoja kohtaan. Kutsumme kaikkia työskentelemään rauhan ja ystävällisyyden voimistumisen hyväksi maassamme.

 

Tänään huolemme kohdistuu nousevaan antisemitismiin ja tunnemme syvää solidaarisuutta Turun juutalaista seurakuntaa kohtaan. Olette veljiämme ja sisariamme tässä kauniissa maassa, jota olemme rakentaneet yhdessä. Tunnemme syvää surua tapahtuneesta ilkivallasta uskontokuntia kohtaan Turussa.

 

Kristittyinä uskomme vakaasti yhteistyöhön rauhan vahvistamiseksi. Haastamme kaikkia yhteiseen rintamaan, jossa jokaisen ihmisen ja jokaisen ihmisryhmän jakamaton ihmisarvo tunnistetaan ja sen puolesta sekä puhutaan että työskennellään. Kirkkojen sanoma lähimmäisyydestä on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen. Yhdessä eri tavoin uskovien kanssa voitamme pelon ja vihamielisyyden!

 

Toivotamme rauhaa juutalaiselle yhteisölle, rauhaa kaikille uskontokunnille ja rauhaa kansallemme!

Kirkkojen maailmanneuvoston sanoin: ”Elämän Jumala, johda meidät oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.”

 

 

Helsingissä 30.1.2020

 

Suomen Ekumeeninen NeuvostoSuomen Ekumeenisen Neuvoston piirissä on noussut syvää huolta ilkivallasta uskonnollisia yhteisöjä kohtaan. Vainojen uhrien muistopäivänä maanantaina Turun synagoga töhrittiin punaisella maalilla. Myös katolinen Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkko on ollut ilkivallankohteena tammikuussa. Turun seudun ekumeenisen piirin aloitteesta järjestetään tuenilmaus juutalaiselle seurakunnalle Turussa 30.1.2020.  Järjestäjätahoina toimivat myös Turun arkkihiippakunta, Turun tuomiokirkkoseurakunta ja We see you -kampanja. Suomen Ekumeenisen Neuvoston tervehdyksen tuo tilaisuuteen puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.