SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston rauhanvetoomus

 

Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin eskaloituminen herättää pelkoa ja huolta ihmisten keskuudessa maailmalla ja meillä Suomessa. Suomi seuraa tilannetta tarkasti. Kirkkojen johtajat ovatkin kehottaneet kaikkia rukoilemaan rauhan ja sovinnon puolesta.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto vetoaa kaikkiin johtajiin, jotta he tekisivät kaikkensa rauhan ja sovinnon puolesta. Silloin ihmisten ei tarvitse elää pelon ilmapiirissä ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

 

Jeesus sanoo vuorisaarnassa: ” Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.” (Matt. 5:9).

 

Kristityn tehtävä on nostaa rukouksessa nämä asiat Jumalan kasvojen eteen. Saamme luottaa siihen, että Jumala kuulee rukoukset. Erityisesti kehotamme rukoilemaan niiden vallanpitäjien ja kirkollisten tahojen puolesta, jotka voivat vaikuttaa asioiden kulkuun.

 

23.2.2022

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken

+358 401637798

 

Ekumeniska Rådet i Finland vädjar om fred

 

Den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Ukraina väcker rädsla och oro bland människor i Finland och runtom i världen. Finland följer med situationen med noggrannhet. De kyrkliga ledarna har uppmanat alla att be för fred och försoning.

 

Ekumeniska Rådet i Finland vädjar till alla ledare att göra sitt yttersta för fred och försoning. Då behöver inte människorna leva i en atmosfär av rädsla och mänskliga rättigheter respekteras.

 

Jesus säger i bergspredikan: ”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.” Matt 5:9 (SFB)

 

Den kristnes uppgift är att lyfta fram dessa saker inför Guds ansikte i bön. Vi får lita på att Gud hör bönerna. Vi vill speciellt uppmana till förbön för de makthavare och kyrkliga aktörer som har möjlighet att påverka situationens utveckling.

 

23.2.2022

Ekumeniska Rådet i Finland

 

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken

+358 401637798

 


Rauhankyyhky.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.