SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen ev.-lut. Kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin perinteinen vuositapaaminen toteutui etäyhteydellä

Suomen ev.-lut. Kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin perinteinen vuositapaaminen järjestettiin tänään 23.8.2021 verkkotapaamisena. Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken osallistui tapaamiseen. Asialistalla olivat korona-ajan kuulumiset, uskonnonvapaus ja vihapuhe sekä strategiset toimintalinjaukset.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.