SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon teologinen konferenssi kristillisestä ihmiskäsityksestä ja avioliitosta 

Teologisen konferenssin osanottajat Pyhän Viisauden kappelissa Kulttuurikeskus Sofiassa. Kuva: Heikki Jääskeläinen.

Vuodesta 1970 jatkuneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskustelut keskeytyivät syyskuussa 2014. Tuolloisten keskustelujen aiheeksi aiottuun kristillisen ihmiskäsityksen teeman pariin palattiin Helsingissä ortodoksisessa kulttuurikeskus Sofiassa 26.–29.2.2016 pidetyssä teologisessa konferenssissa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ryhmää johti piispa Seppo Häkkinen ja Venäjän ortodoksisen kirkon ryhmää arkkipiispa Amvrosi, Pietarin teologisen akatemian rehtori.

 

Esitelmissä käsiteltiin kristillistä ihmiskäsitystä erityisesti avioliiton teologisen ja liturgisen ymmärtämisen näkökulmasta ortodoksisessa ja luterilaisessa perinteessä. Arkkipiispa Kari Mäkinen korosti tervehdyssanoissaan konferenssin taustalla olevaa idän ja lännen kirkkojen vuosituhantista vuorovaikutusta maassamme sekä kirkkojemme välistä oppikeskustelujen perinnettä. Hän toivoi, että keskustelua käydään avoimesti, rehellisesti ja erilaisia näkemyksiä tarkastellen, niin että kirkkojen keskinäinen yhteys voi vahvistua.

 

Myös arkkipiispa Amvrosi toi tervehdyssanoissaan esiin kirkkojen pitkän teologisen dialogin, joka ”on ollut varsin menestyksekäs”. Hän pahoitteli sitä, että viime vuosina oppikeskustelut ovat eri syistä tulleet vaikeammiksi ja kertoi, että hänen ”vilpitön toiveensa on, että molemminpuolisella kovalla työllä nämä vaikeudet voidaan voittaa”. Arkkipiispa Amvrosi luonnehti kristillistä ihmiskäsitystä yhdeksi teologian avainalueeksi, joka liittyy läheisesti kristilliseen elämään. Hän näkee ihmiskäsityksen ja sen suhteen kirkkokäsitykseen muodostuneen viime ja tällä vuosisadalla ehkä kaikkein merkityksellisimmäksi osaksi teologista ajattelua.

 

Piispa Häkkinen luonnehti konferenssin ”auttaneen meitä ymmärtämään entistä paremmin toistemme traditioita. Se auttoi myös näkemään ne erilaiset yhteiskunnalliset olosuhteet, joiden keskellä kirkkoina elämme. Konferenssi toteuttaa osaltaan Kristuksen antamaa tehtävää etsiä keskinäistä yhteyttä, jotta maailma uskoisi (Joh. 17:21)”.

 

Osallistujat totesivat konferenssin sujuneen myönteisessä ja rakentavassa hengessä. Sen kautta selkeytyi niin avioliittokäsityksen yhteinen perusta kristillisessä perinteessä kuin keskinäiset erot. Kirkkojen välisen keskusteluyhteyden ylläpitäminen on osa kristillistä todistusta. Suunnitteilla on myös teologisten kohtaamisten jatkaminen, koska tärkeitä teemoja riittää ja kirkkojen yhteyden vaaliminen on tärkeää, osa kristillistä uskoa.

 

Lisätietoja:

Tomi Karttunen

johtava asiantuntija, teologia ja ekumenia

050 5941 713Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.