SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Helluntaikirkko SEN:n tarkkailijajaksi 20.4.2009

Suomen Helluntaikirkon puheenjohtaja, pastori Klaus Korhonen esitteli Helluntaikirkon toimintaa tarkkailijajäsenyysasian käsittelyn yhteydessä
Suomen Helluntaikirkko hyväksyttiin hakemuksestaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston tarkkailijaksi 20.4. Kirkkonummella pidetyssä kevätkokouksessa. Kysymys on kirkkohistoriallisesti merkittävästä tapahtumasta ja helluntaikirkko toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi ekumeeniseen yhteyteen.

Arkkipiispa Jukka Paarma korosti kokouksen että Suomen kirkot voivat toimia yhdessä perheen puolesta.

 

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on jo pitkään ollut Helluntaikirkkoon, yksittäisiin helluntaiseurakuntiin ja helluntaiherätyksen työntekijöihin  hyvät ja toimivat suhteet ja yhteistyötä on tehty monella tavalla. Tarkkailijajäsenyyden myötä yhteistyö tiivistyy, saa selkeämmän muodon ja foorumin. Finlands Svenska Pingstmission on SEN:n tarkkailija vuodesta 2001 alkaen.

 

Suomen Helluntaikirkon (Pingstkyrkan i Finland) tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

 

Niin sanottu helluntaikokemus, Pyhällä Hengellä täyttyminen, kielilläpuhuminen ja armolahjojen esiintyminen sai aikaan sen hengellisen liikehdinnän, mistä edellisen vuosisadan alussa alkoi muotoutua nykyinen helluntaiherätys. Sen kasvu on ollut 1900-luvun kirkkohistorian erityisilmiö. Liike alkoi vuonna 1901 Yhdysvalloissa. Vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä se levisi ympäri maailman. Vuonna 1958 helluntailaisia laskettiin olevan 8,5 miljoonaa, vuonna 2000 jo yli 500 miljoonaa. Helluntaiherätyksestä on muodostunut protestanttisuuden valtauoma. Suomeen helluntailiike rantautui 1911 norjalaisen metodistipastori Barratin mukana. Ensimmäinen seurakunta perustettiin Helsinkiin muutaman vuoden kuluttua, ja alkoi voimallinen laajeneminen koko Suomeen.

 

Suomessa helluntaiherätys on maallikkoliike, johon nykyisin kuuluu noin 250 seurakuntaa ja noin 45 000 jäsentä. Vaikka helluntaiseurakunnilla ei ole yhteistä virallista johtajaa eikä vuosikymmeniin ole ollut virallista katto-organisaatiota, niin silti herätysliike on hyvin yhtenäinen.

 

Kansainvälisesti Suomen helluntailaiset tunnetaan laajamittaisesta lähetystyöstä. On laskettu, että noin joka sadas helluntailainen on pidempiaikaisessa lähetystyössä, ja huomattavasti useampi käy lyhytaikaisissa aktioissa.

 

Suomen Helluntaikirkko on perustettu tammikuussa 2002 ja rekisteröity uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 25.3.2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä 29 seurakuntaa ja n. 4 500 henkilöjäsentä.  Rekisteröitymisprosessi etenee siten, että yhdistyspohjaiset seurakunnat perustavat Helluntaikirkon paikallisseurakunnan uskonnonvapauslain mukaisesti ja siirtävät toimintansa sen rakenteeseen. Seurakuntalaiset voivat liittyä kirkkoon paikallisseurakuntansa kautta. Yksi uusi seurakunta on vastikään perustettu ilman yhdistysvaihetta suoraan Helluntaikirkon paikallisseurakunnaksi.

 

Lue Jan Edstömin blogi, klikkaa

 

Lue lisää kevätkokouksen tapahtumista, klikkaa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.