SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen luterilaiset ja ortodoksit kävivät teologisia neuvotteluja 

Neuvottelijat yhteiskuvassa. Edessä piispat Seppo Häkkinen ja Panteleimon. Kuva: Johannes Mäntymäki.

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntien väliset yhdennettoista teologiset neuvottelut pidettiin 22.–23. marraskuuta 2012 Järvenpäässä. Neuvottelussa oli kaksi aihetta, ”Tunnettu ja tuntematon Jumala” sekä ”Koti kristillisenä kasvattajana”.

 

Avaussanoissaan piispa Seppo Häkkinen muistutti pääperiaatteista. Hän piti tärkeänä luottamuksena ja avoimuutena ilmenevää keskinäistä kunnioitusta. Hän tähdensi, että ”ekumenia merkitsee myös
sitä, että pyrimme ymmärtämään toisiamme ja pääsemään mahdollisimman laajaan  yksimielisyyteen uskossa ja elämässä.”

 

MetropoliittaPanteleimon kuvasi oppikeskustelujen käymistä luontevaksi:”Olisi outoa, jos emme niitä kävisi, koska kirkkojen ekumeeninen kohtaaminen on käytännön elämässä jatkuvaa todellisuutta. Teologiset keskustelut
tukevat myös käytännön ekumeniaa.”

 

Lue .

 

Lisätietoja:
teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen,
Kirkkohallitus, p. 050 594 17131,

 

KTSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.