SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Merimieskirkko SEN:n kumppanuusjärjestöksi

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) hyväksyi syyskokouksessaan Joensuussa 11.11.2019 Suomen Merimieskirkko ry:n hakemuksen kumppanuusjärjestöksi. Merimieskirkon edustajana kokouksessa oli pääsihteeri Hannu Suihkonen, joka esitteli Merimieskirkon toimintaa Euroopassa, Suomen satamissa ja laivoilla. 


Suihkonen totesi, että aidot kohtaamiset ovat Merimieskirkon toiminnan ytimessä. Merimieskirkko toimii yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti tehden kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja diakonista työtä merenkulkijoiden, ulkomailla olevien ja olleiden suomalaisten parissa ja toteuttaa kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa.

 

Merimieskirkon sosiaalityön tavoitteena on ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentämällä yksinäisyyttä ennaltaehkäisevien työmuotojen ja vertaistuen avulla. 

 

Ulkomaiden toimipisteissään Merimieskirkko tekee tiivistä ekumeenista yhteistyötä kansainvälisten sisarjärjestöjen ja paikallisten kirkkojen kanssa. Merimieskirkko on merenkulkijoiden hyväksi toimivien kristillisten järjestöjen yhteenliittymän jäsen (The International Christian Maritime Association, ICMA).

 

Suomen satamissa Merimieskirkko tekee kansainvälistä diakoniaa kohdaten kaikissa toimipisteissään satamaan tulevien laivojen miehistön.  Miehistöt ovat monikansallisia ja edustavat useita kirkkokuntia ja uskontoja. Vuosittain Suomen satamissa Merimieskirkko kohtaa noin 50 eri kansallisuuden edustajaa. Vapaaehtoistyö on Merimieskirkossa merkittävää. Vuosittain toiminnassa on mukana n. 1000 vapaehtoista.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokous toivotti uuden kumppanuusjärjestön lämpimästi tervetulleeksi. Kumppanuudesta käydyssä keskustelussa todettiin, että yhteistyön toivotaan vahvistavan Suomen Ekumeenisen Neuvoston pyrkimyksiä edistää suomalaista ekumeenista vuoropuhelua ja yhteistyötä.

 

Lisätietoa Merimieskirkosta:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.