SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen ortodoksisen kirkon autonomia 100 vuotta - Ekumeenisen patriarkan puheet Suomen vierailulla

Suomen ortodoksisessa kirkossa on juhlittu 9.-10.9.2023 Ekumeenisen patriarkaatin Suomen ortodoksiselle kirkolle myöntämän autonomian eli itsehallinnon satavuotisjuhlaa. Tuhannet ihmiset osallistuivat juhlallisuuksiin viikonvaihteen aikana.

Vuonna 2023 silloinen patriarkka Meletios allekirjoitti Tomos-asiakirjan, joka sinetöi Suomen ortodoksisen kirkon irtautumisen Moskovan patriarkaatin alaisuudesta ja vahvisti kirkon autonomisen aseman Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin yhteydessä. 

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos vieraili juhlavuoden kunniaksi Suomessa.  Hänen Suomessa eri yhteyksissä pitämiensä puheiden suomennoksiiin voi tutusta ortodoksisen kirkon sivuilla:

.

Ristisaatto Uspenskin katedraalilla 9.9.2023.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.