SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston suositus kirkoille

Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutokset ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnustettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia. Myös kirkot ekumeenisesti ja maailmanlaajasti ovat pitäneet ilmasto- ja ympäristökysymyksiä esillä pitkään. Viime vuosien aikana myös laaja yleisö ja etenkin nuoret sukupolvet ovat alkaneet kysyä päättäjiltä, mitä he aikovat tehdä. Tätä kysytään myös kirkoilta.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaosto on nykyisen toimintakautensa toisena teemana paneutunut ilmastokysymyksiin ja etsinyt keinoja, joilla ekumeeninen yhteisö Suomessa voisi edistää esimerkiksi hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n viime vuonna antaman raportin mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

 

Suomen ev.lut. kirkon juuri hyväksytty energia- ja ilmastostrategia ”Hiilineutraali kirkko 2030” on merkittävä ja huolellisesti valmisteltu asiakirja, jonka esitykset ja tavoitteet voitaisiin ottaa laajasti käyttöön myös muissa kirkoissa.

 

Ekumeeninen Neuvosto suosittaa jäsenkirkoilleen, että ne perehtyvät ”Hiilineutraali kirkko 2030” -asiakirjaan ja harkitsevat sen soveltamista omaan toimintaansa ja opetukseensa.

 


Tutustu

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.