SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomenlinnan kirkolle ikonilahjoitus

Kristuksen kaste Jordanissa. 

Ekumeeninen aamurukous toteutettiin 4.9.2014 Suomenlinnan kirkossa. Uspenskin katedraalin pappi, isä Mikko Leistola toimitti kiitosrukouspalveluksen. Kanttorina oli Satu Vola ja laulajana Uspenskin katedraalin vahtimestari Tuomas Lempinen. Palveluksen jälkeen kirkolle luovutettiin Kristuksen kastetta kuvaava ikoni.

 

Kiitosrukouspalvelus liittyi Palvelukseen osallistui joka torstaisen ekumeenisen aamurukouksen vakikävijöitä ja saarelaisia. Ekumeenisen aamurukouksen kotipesä on Studium Catholicum, Ritarikatu 3, mutta Suomenlinnan kirkon juhlaviikon merkeissä kokoonnuttiin tällä kertaa siellä.

 

Isä Mikko Leistola toi Helsingin ortodoksisen seurakunnan lahjana kirkolle ikonin. Sen otti vastaan vahtimestari Henna Jamalainen. Isä Mikko kertoi, että kirkon akustiikka on hieman hankala johtuen siitä, että kirkon muutostöissä on poistettu ikonostaasi. Tämä lahjaikoni voi olla alkuna uuden ikonostaasin rakentamiselle, todettiin leikillisesti.

 

Isä Mikko Leistola luovutttamassa lahjaikonia vahtimestari Henna Jamalaiselle. Vasemmalla Sirpa-Maija Vuorinen SEN:sta. Kuva: Aleksi Saveljeff.Ikoni kuvaa Kristuksen kastetta Jordanissa. Maalaustavassa on idän kirkon ikonimaalausperinteelle vieras piirre, koska siinä on Pyhästä kolminaisuudesta kuvattu myös Isä. Tämä on läntisen maalausperinteen vaikutusta. Ikonitaiteessa Pyhä Henki kuvataan usein kyyhkysenä ja Poika Kristuksena, mutta Isää Jumalaa ei yleensä kuvata, koska häntä ei ole kukaan nähnyt.

 

Pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko rakennettiin vuonna 1854. Se oli ortodoksinen Viaporin venäläisen varuskunnan kirkko. Kuva: Museoviraston kuva-arkisto.Vanhan kirkon esineistöä Uspenskissa ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

 

Suomenlinnan varuskuntakirkon marmorinen valmistuspöytä (proskomidipöytä ehtoollislahjojen valmistelua varten) palvelee tätä nykyä Uspenskin katedraalin kryptakirkossa. Kirkko on vihitty pappismarttyyri Aleksander Hotovitskin muistolle.

 

Hän palveli 1915–1917 Helsingissä kirkkoherrana ja kuului Venäjän kirkon uudistusten puolestapuhujiin vuoden 1917–1918 kirkolliskokouksessa. Hänet ammuttiin vankileirillä vuonna 1937. Kryptakirkossa kokoontuu säännöllisesti yksi Helsingin etiopialaisista ortodoksisista yhteisöistä.

1918 Aleksanteri Nevskin kirkko muutettiin evankelis-luterilaiseksi varuskuntakirkoksi.

Varuskuntakirkon muuta esineistöä on käytössä myös Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

 

Alkuperäinen torni on tallella nykyisen majakkamaisen rakennuksen sisällä. Viapori on merkittävä myös uskontojen kohtaamisen historian kannalta, koska siellä sijaitsi Venäjän sotaväessä palvelleiden juutalaisten ja muslimien rukoushuoneena käyttämä tila. Se oli molempien uskontojen ensimmäinen rukouspaikka Suomessa.

 

Torstai-illan menovinkki: 4.9. klo 19 konsertti: Armorikkaita vuosia. Uspenskin katedraalikuoro, johtaa Mikko Sidoroff, Inka Kinnunen, sopraano, Risto Pulkamo, baritoni, Elisa Murtoperä, urut, Tove ja Jukka Leppilampi ystävineen, Ermo Äikää, juonto.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.