SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen luterilaisten ja ortodoksien oppikeskusteluja 30 vuotta: apostolinen usko ja yhteinen todistus suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon oppikeskustelut käynnistyivät vuonna 1989, kun sotien jälkeinen eurooppalainen järjestys oli murroksessa. Ensimmäisessä dialogitapaamisessa luterilainen arkkipiispa John Vikström totesi avauspuheessaan, että ”vaikka kysymyksessä on kahden kansallisen kirkon kohtaaminen ja keskustelu Suomessa, keskustelussa on mukana kirkkojemme koko traditio. Me emme edusta vain suomalaista kristillisyyttä, vaan samalla omaa opillista perintöämme, idän ja lännen traditiota. Kysymys on idän ja lännen perinteen kohtaamisesta.” 

 

Oppikeskustelujen luterilaisena puheenjohtajana vuodesta 2010 toiminut piispa Seppo Häkkinen on todennut tämän yhteydenpidon merkityksestä: ”Yhteinen keskustelu voi vahvistaa kummankin kansankirkon identiteettiä, mutta se myös auttaa kirkkoja palvelemaan yhdessä suomalaista yhteiskuntaa täällä elävien ihmisten ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi.” Ekumeeninen kohtaaminen pyrkii aina edistämään yhteistä kristillistä todistusta ja palvelua kirkon elämän eri tasoilla. Ortodoksista delegaatiota johtava metropoliitta Elia onkin esittänyt erityisen toiveen, että keskustelut koituisivat paikallisen seurakuntaelämän hyväksi.

 

Turkulaisen Martin seurakunnan ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan ystävyysseurakuntasuhde palkittiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston vuoden ekumeeninen teko -palkinnolla vuonna 2017.Joulukuun 10. päivän kokous, joka korona-pandemian vuoksi järjestetään etäyhteyksin, on järjestyksessä 15. näiden kirkkojen välinen virallinen teologinen dialogitapaaminen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon edustajat keskustelevat teemoista ”Apostolinen evankeliumi ja nikealainen usko” sekä ”yhteinen todistus suomalaisessa yhteiskunnassa”. Teemat liittyvät opillisesti myös kysymykseen kristillisen kasteen yhteisestä tunnustamisesta ja lähentymiseen luterilaisessa ja ortodoksisessa käsityksessä pelastusopista. Käytännöllisenä liittymäkohtana yhteiselle todistukselle on turkulaisen Martin seurakunnan ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan ystävyysseurakuntasuhde. Se palkittiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston vuoden ekumeeninen teko -palkinnolla vuonna 2017.

 

Lisätiedot:

Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia, ev.-lut. Kirkkohallitus

p. 050-5941713

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.