SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomessa valmistaudutaan Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokoukseen

Suomesta Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokoukseen kesäkuussa 2023 osallistuvia.Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous pidetään Tallinnassa Virossa 14.-20.6.2023. Euroopan kirkkojen konferenssi on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojenyhteiselin, johon kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa.
 
Suomalaisten osallistujien valmistautumiskokous pidettiin torstaina 4.5.. Suomalaisia osallistuu kokoukseen eri rooleissa: kirkkojensa delegaatteina, neuvonantajina, tarkkailijoina, kokousstuertteina ja vieraina.
Suomesta jäseniä konferenssissa ovat Suomen evankelis-luterilainen kirkkoja ja Suomen ortodoksinen kirkko, metodistikirkko on jäsen United Methodist Churchin kautta ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto on EKK:n kumppani. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa EKK:n Pathways to Peace -hankkeesta, EKK:n tulevaisuudesta, kirkkojen tavoitteista yleiskokouksessa ja kokousviestinnästä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.