SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Surun, toivon ja rohkaisun sanoja - rukouksia koronapandemian aikana eri puolilta maailmaa

Kirkkojen maailmanneuvosto on julkaissut rukouksia eri puolilta maailmaa COVID-19 -pandemian aiheuttamien vaikeuksien kanssa kamppailevilta kirkoilta. 
Julkaisun tavoite on pukea sanoiksi surua ja herätellä toivoa epävarmuuden ja kärsimyksen keskellä. Voices of Lament, Hope and Courage on rukousvihkonen, joka kokaa eri kirkkokuntien rukoukset kaikilta mantereilta samoihin kansiin. Alueelliset ekumeeniset toimijat, kirkkokuntien johtajat, kirkkojen neuvostot ja laajat yhteistyöverkostot ovat tuottaneet rukouksia meneillään olevalle pandemian keskellä vietettävälle rukousviikolle, mutta ne sopivat käytettäväksi erilaisissa tilaisuuksissa myös tulevina kuukausina. 

Vihkosen voi lukea ja ladata verkossa: 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.