SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suuren torstain jalkojenpesupalvelus ekumeenisessa hengessä

Kiirastorstain aamuna 18.4. toimitettiin Studium Catholicumissa Helsingissä jumalanpalvelus Kristuksen apostoleilleen suorittaman jalkojenpesun muistoksi. Liturgian toimittivat ortodoksisen kirkon perinteen mukaan isä Heikki Huttunen, kanttorina toimi Antti Narmala.

 

 

Veli Gabriel Salmela OP ja pastori Henri Järvinen osallistuivat kiirastorstain/suuren torstain jumalanpalveluksen toimittamiseen. Piispa Teemu Sippo oli tänä vuonna estynyt, joten veli Gabriel avasi palveluksen tuoden terveisiä Pro Notre Dame -konsertista, jossa oltiin kuultu  W.A. Mozartin Requiem.  Kristittyjä syvästi järkyttäneen Pariisin Notre Dame -katedraalin tulipalon tuhojen korjaamiseen varoja kerännyt tukikonsertti oli täyttänyt edellisenä iltana Turun tuomiokirkon.

 

Jumalanpalveluksessa kuultiin Jeesuksen asettamasta esimerkistä, josta kerrotaan Johanneksen evankeliumissa (Joh. 13:12-17):
Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille:
»Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat.
Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.
Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.


Kohti eurovaaleja moniäänisessä Euroopassa

Jalkojenpesupalveluksen jälkeen nautittiin kahvit Studiumin kirjastossa. Euroopan Kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen kertoi kahvin lomassa, että Euroopassa valmistaudutaan eurovaaleihin näkyvämmin kuin meillä Suomessa. Kirkkojen sanoma vaaleissa on herättää keskustelua yhteisistä arvoista, joille Euroopan unioni on rakennettu, ja joissa edelleen on löydettävissä sen ydin vaikka markkinatalous onkin niin keskeisessä asemassa unionissa nykypäivänä. Tätä ydintä ovat olleet unionin syntyvaiheessa muotoilemassa monet vakaumukselliset kristityt vaikuttajat, erityisesti katolisesta perinteestä. Huttunen hahmotteli, että EU:ssa on herättävä kuulemaan monipuolisemmin jäsenmaiden ääntä. Erilaisia eurooppalaisia kertomuksia ovat läntisen menestystarinan ohella ainakin itä-eurooppalainen ja Välimeren alueen näkökulma.



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.