SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suvi tuli SENiin – tervetulokahveilla tavattiin

Kahvipöytäselfie. Oikealta: Anna Hyvärinen, Suvi-Tuulia Vaara, Mari-Anna Auvinen ja Siru Vuorinen. Kuvasta puuttuu rahastonhoitaja Perry Johansson.

Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara aloitti tehtävässään tänään 8.1.2018. Aamukahvit juotiin ja samalla toivotettiin uusi työntekijä lämpimästi tervetulleeksi.

 

Suvi-Tuulia Vaara on suorittanut TM-tutkinnon Åbo Akademissa 2012 ja vuonna 2014 audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon Eurajoen kristillisessä opistossa. SENiin hän tuli toimestaan Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen ruotsinkielisen työn keskuksesta (KCSA).

 

Suvi-Tuulia on kotoisin Torniosta. Kahvipöydässä keskusteltiin muun muassa siitä, mistä olemme kotoisin ja missä kaikkialla olemme asuneet ja työskennelleet. Samoin esittelimme Suvi-Tuulialle jonka Anna Hyvärinen uskollisesti vuosittain pystyttää ja myös loppiaisen jälkeen purkaa. Tämä erityinen seimi on ollut SEN:ssa vuodesta 2005 alkaen ja se on lahja Ruotsista.

 

Viestintä- ja toimintakoordinaattorin toimi on SEN:ssa uusi. Henkilöstön toimenkuvia on hieman uudelleenorganisoitu. Runsaat 28 vuotta palvellut hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen jää 1.5. eläkkeelle. Hän on hoitanut myös SEN:n viestintää.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.