SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sveriges kristna råd firade 30 år

Torsdagen den 10 november inledde Sveriges kristna råd (SKR) sitt 30-årsfirande och det gjordes med en högtidlig jubileumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm. Ekumeniska Rådet i Finland representerades av vice ordförande pastor Markus Österlund. I gudstjänsten medverkade kyrkoledare från nästan alla 26 medlemskyrkor och många av dem deltog också i förbönen. En av dem var ärkebiskop Benjamen Atas från den syrisk-ortodoxa kyrkan och han bad på arameiska dvs. det språk som Jesus för det mesta talade.

 

S:ta Clara kyrkan är känd som en gemenskap med omsorg om de utstötta i Stockholm och i synnerhet på Sergels torg: missbrukare, fattiga och prostituerade. Och det här kom också till uttryck i jubileumsgudstjänsten där flera av samhällets olycksbarn var med i lovsångsteamet som ledde församlingen i sång. Det var en gripande syn och tårarna rann ner för mångas kinder. Vid utgången fick alla gudstjänstdeltagare ett litet träkors som fångarna vid Österåkeranstalten hade snickrat.

 

Tidigare på dagen hölls ett rådsmöte i Immanuelskyrkan och det innehöll bland annat ett samtal med SKR:s samtliga tidigare generalsekreterare under ledning av nuvarande generalsekreterare Sofia Camnerin. Birgit Karlsson som var SKR:s första styrelseordförande höll också ett kort tal.

 

Under rådsmötet blickade man bakåt, kom ihåg hur Gud har lett arbetet under 30 år, men man blickade också framåt. En grupp unga ekumener som deltagit i Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe delade med sig om vad de tycker är de viktigaste frågorna inom ekumeniken med tanke på framtiden. Under rådsmötet lanserades också SKR:s uppdaterade klimatskrift ”Värna den jord som Gud älskar”.

 

Kristen enhet är inget som skapas genom festtal och deklarationer, utan enheten föds i gemenskapen och de små samtalen. Och det gav jubileumsdagen många tillfällen till. Jag hade förmånen att få diskutera med Svenska kyrkans nyvalda ärkebiskop Martin Modéus, katolska kyrkans biskop och kardinal Anders Arborelius, Frälsningsarméns ledare, överste Bo Jeppson och Daniel Alm, ledare för den svenska pingströrelsen. Ekumenik i Finland är viktigt och lika centralt är det att vi värnar om de nordiska kontakterna.

 

Text: Markus Österlund

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.