SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sylistä elämä alkaa ja Äitiryhmä-verkkoyhteisö palkittiin 

NNKY-liiton vuoden 2012 tunnustuspalkinnon saivat Suomen Valkonauhaliiton Sylistä elämä alkaa -ryhmätoiminta sekä Ensi- ja turvakotien liiton ja A-klinikkasäätiön Päihdelinkin yhteistyönä toteutettu Äitiryhmä-verkkoyhteisö. Kuvassa vasemmalta Marjo-Riitta Rolland ja Heli Koivulehto Sylistä elämä alkaa -ryhmätoiminnasta, Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja Tuuli Raamat, Henna Vuorento A-klinikkasäätiöstä, Maarit Andersson Ensi- ja turvakotien liitosta sekä NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen. 
Kuva: Mari Hyttinen

 

Suomen NNKY-liiton tunnustuspalkinnon saivat Suomen Valkonauhaliiton Sylistä elämä alkaa -ryhmätoiminta ja Ensi- ja turvakotien liiton ja A-klinikkasäätiön Päihdelinkin yhteistyönä toteutettu Äitiryhmä-verkkoyhteisö.

 

Tunnustuspalkinnon kohteena on tänä vuonna naisiin kohdistuvan päihdetyön tukeminen. NNKY-liitto haluaa palkitsemisella tuoda esille erilaisia päihdetyön toimijoita ja välittää päihdeongelmaisille äideille viestiä siitä, että apua on tarjolla, ja sitä kannattaa etsiä.

 

Sylistä elämä alkaa -ryhmätoiminnan tavoitteena on tukea raskaana olevia ja alle vuoden ikäisten vauvojen päihdeongelmaisia äitejä löytämään itsestään voimavaroja vanhempana toimimiseen. Toiminnalla yritetään murtaa sukupolvia kestäviä negatiivisia ketjuja, löytää vanhemmuuden toimintamalleja sekä kehittää varhaista vuorovaikutusta. Ryhmätoimintaa on järjestetty Helsingissä ja Mikkelissä.

 

Äitiryhmä toimii verkossa Päihdelinkin keskustelualueella. Kolme kuukautta kestävä, keväisin ja syksyisin järjestettävä Äitiryhmä on ammattilaisohjattu vertaistukiryhmä äideille ja raskaana oleville naisille, joilla on ongelmia päihteiden käytön kanssa. Keskusteluryhmä on suljettu, ja käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Ryhmän tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopettamaan päihteiden käyttö kokonaan ja vahvistaa vanhemmuutta. Verkkoryhmästä saatava ammattilais- ja vertaistuki auttaa äitejä puhumaan päihteiden käytöstä avoimesti ja rohkaisee jatkoavun hakemiseen.


NNKY-tunnustuspalkinto jaettiin kymmenennen kerran. Molemmat tunnustuspalkinnot ovat arvoltaan 2 000 euroa. Palkinnot luovutettiin Helsingissä 24.4.

 

(Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry) on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen nuorten ja naisten liike. NNKY:n toiminnassa painotetaan kasvua erilaisuuden kohtaamiseen ja rohkaistaan eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä aktiivisesti osallistumaan yhteisönsä toimintaan ja päätöksentekoon niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. NNKY-paikallisyhdistyksissä eri puolilla Suomea kokoonnutaan monimuotoisen toiminnan kuten kerhojen, opintopiirien, vertaisryhmien, sosiaalisen työn, kädentaitojen, yhdessä opiskelun ja kohtaamisen merkeissä.

 

Lisätietoja:

tiedottaja

050 588 6845Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.