SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Syndesmos kokoontuu Romaniassa - Annakaisa Leussu hallitukseen

 

Ortodoksisten nuorisojärjestöjen maailmanliitto pitää yleiskokoustaan Neamtsin pappisseminaarissa Romaniassa 7.-12.8.2014. Järjestö valitsi 10.8. uuden hallituksen, johon jäseneksi valittiin mm. (ONL) järjestösihteeri Annakaisa Leussu Joensuusta. Järjestön puheenjohtajaksi valittiin ranskalais-saksalainen Jean Rehbinder.

 

Annakaisa Leussu edustaa kokouksessa ONL:aa. Ortodoksisen opiskelijaliiton edustajana kokouksessa on Artturi Hirvonen ja ortodoksisen teologian ainejärjestön Pistiksen edustajana Annamari Muikku.

 

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen edustajana on Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, rovasti Heikki Huttunen.

 

Järjestön presidentiksi valittu Jean Rehbinder on 29-vuotias fysiikan tutkija Pariisista ja Düsseldorffista. Hän edustaa kokouksessa Saksan ortodoksista nuorisojärjestöä (OJB, ) ja kuuluu taustaltaan Ranskan venäläisperäisen nuorisoliikkeen (ACER-MJO) piiriin. 

 

Varapresidentiksi valittiin Libanonin-Syyrian ortodoksisen nuorisoliikkeen edustaja Georges El-Hage, 26-vuotias teologian opiskelija Beirutista ja Pariisista. Järjestösihteeri Annakaisa Leussu on 32-vuotias. Hallituksen muut jäsenet ovat Slovakiasta, Valkovenäjältä ja Belgiasta.

 

Syndesmos on perustettu vuonna 1953. Sen piiriin kuuluu ortodoksisia nuorisojärjestöjä ja teologisia oppilaitoksia eri puolilta maailmaa. Järjestön korkein päättävä elin jo joka neljäs vuosi kokoontuva yleiskokous.

 

1990-luvun voimakkaan kasvukauden jälkeen järjestö on heikentynyt, ja ortodoksisten kirkkojen piirissä ollaan huolestuneita nuorten näkyvyydestä kirkkojen kansainvälisessä ja ekumeenisessa yhteistoiminnassa. Tämä 19. yleiskokous etsi keinoja vahvistaa Syndesmoksen toimintaa.

 

Kokouksessa oli edustettuina 14 järjestöä, joista kuitenkin vain viidellä oli äänioikeus edellisessä yleiskokouksessa päätettyjen tiukennettujen kriteereiden mukaan. Kokous linjasi seuraavalle nelivuotiskaudelle tavoitteita, joiden tarkoituksena on vahvistaa liikettä sisäisesti ja tehdä toimintaa näkyvämmäksi sekä jäsenjärjestöjen että koko kirkon keskuudessa. Tärkeäksi nähtiin myös jäsenjärjestöjen keskinäisten yhteyksien luominen ja vahvistaminen.

 

Syndesmos on vuosien varrella tarjonnut foorumin, jonka piirissä on tartuttu ortodoksisten kirkkojen ajankohtaisiin haasteisiin ja käyty ennakkoluulotonta ja luovaa keskustelua.

 

Ortodoksisten kirkkojen lähetystyö, tiedonvälitys, teologinen koulutus, yhteys orientaalisten kirkkojen kanssa ja niin sanotun diasporan tilanne ovat teemoja, joiden käsittely on saanut olennaisia impulsseja Syndesmoksen piiristä. Ekumeeninen avoimuus ja yhteistoiminta muiden kristillisten nuorisojärjestöjen kanssa ovat "osa Syndesmoksen DNA:ta", kuten yleiskokouksessa todettiin.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.