SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenian uudet tuulet - Minna Hietamäki

Dosentti Minna Hietamäki alusti ekumeniasta Suomen Ekumeenisen Neuvoston syysseminaarissa 12.11.2019. Joensuussa. Liitteenä hänen esityksenä pääkohdat  pdf-tiedostona.

Ekumenian_uudet_tuulet_Minna Hietamäki.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors