SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Receptiv ekumenik - Sara Gehlin

Tutkijatohtori Sara Gehlin puhui reseptiivisestä ekumeniasta Suomen Ekumeenisen Neuvoston syysseminaarissa 12.11.2019. Joensuussa. Liitteenä hänen esityksenä pääkohdat ruotsiksi pdf-tiedostona.


Sara Gehlin Receptiv ekumenik Joensuu 19.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors