SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Taivaallista menoa – Jazzpastori Jani

Suomen Ekumeenisen Neuvoston entinen pääsihteeri, baptistipastori Jan Edströmin syvällisiä ja kiintoisia mietteitä pääsee kuuntelemaan Yle Areenan kautta ohjelmassa Taivaallista menoa ().

 

Jani kertoo muun muassa siitä, miten hän nuorena teologina tuli valituksi SEN:n pääsihteeriksi vuonna 1993. Tuolloin hän oli ensimmäinen ei-luterilainen tässä tehtävässä.

 

Siltojen rakentaminen on ohjelman kantava teema. 

– Eri kirkkokuntien jumalanpalveluselämästä voi aina löytää tuttuja elementtejä ja tuntea olonsa kotoisaksi. Kirkko ei ole sidottu kansallisiin rajoihin. Tätä alamme oppia täällä Suomessakin. Jani kertoo, miten tuntui hyvältä kun arkkipiispa Mäkinen on tuonut tätä esille ev.-lut. kirkon osalta.

 

– Kirkko on osa maailmanlaajuista kirkkoa. Tämä saattaa meillä Suomessa tuntua oudolta, koska ajattelumme on pitkälti muovautunut sellaiseksi, että kirkko ja kansa ovat yhtä.

 

– Ekumenia toistaa juuri tätä, alusta loppuun: kirkko on yksi, kirkko on maailmanlaaja, kirkko on globaali ja samalla paikallinen. Havaitaksemme tämän meidän ei tarvitse lähteä Amerikkaan eikä Afrikkaan. Riittää kun kierrämme korttelin tai menemme toiselle puolelle kaupunkia kohdataksemme kristittyjä sisaria ja veljiä toisista kirkkokunnista. Tarvitsemme yhä enemmän kohtaamista, eikä sen tarvitse olla kovin eksoottista. Lähellä oleviin seurakuntiin on hyvä tutustua ja sitä tarvitsemme yhä enemmän. Ekumenia on ennen muuta ystävyyttä. Jeesuskin kutsuu meitä ystävikseen.

 

Jani kertoo myös häntä inspiroivasta ajatuksesta: Ihminen on instrumentti ja joku soittaa tätä instrumenttia saaden sävelet ilmoille. Trumpetistille puhallinsoitin on hengellisin instrumentti, koska henki ja tuuli Raamatun kuvakielessä ovat sama sana. Trumpetin soitto on hengellinen kokemus.

 

Kuuntele lisää

 

14.11.2016 Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat ruudultaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.