SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli kristillisten yhteisöjen työn tueksi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen toimeksiannosta Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto on laatinut mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle.  Malli on tarkoitettu käytettäväksi kristillisten kirkkojen, yhdyskuntien ja järjestöjen oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ja suunnitelman tekemisen tukena ja ohjeena. 

Tarkoituksena ei ole, että malli otettaisiin sellaisenaan käyttöön. Jokaisessa organisaatiossa suunnitelman laatimiseen on käynnistettävä prosessi, jossa organisaation nykytila kartoitetaan ja arvioidaan, mitä toimenpiteitä tarvitaan tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden entistä paremmaksi toteutumiseksi. Eväitä tähän prosessiin löytyy erityisesti luvusta 4.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kohdistuu työyhteisöön, johon voi kuulua sekä palkattua että vapaaehtoistyövoimaa. Suunnitelma on työnantajan työkalu ja johtamisen väline. 


Lataa malli pdf-tiedostona:
tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_malli_verkkoon.pdfSisällys  

2. 

3. 

4. 

5.-6. 

7. 

8. 

  • Tasa-arvolaki
  • Yhdenvertaisuuslaki
  • Työsopimuslaki (55/2001)

9. Tärkeä lähtökohta kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelulle on teologinen yhteisymmärrys siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat k...
Tasa-arvolain (609/1986) tarkoituksena on
estää sukupuoleen perustuva syrjintä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tässä tarkoituksessa parantaa naisten...
Tasa-arvolain mukaan tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Henkilöstön...
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi

Tähän kirjataan organisaatiokohtaisia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kartoituksia ja
arviointeja sekä niiden tulo...
Tähän kirjataan toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista koskevien tavoitteiden edistämiseksi.

Esimerkiksi: Tarkkaillaan tasa-arvon ja yhdenverta...
Tasa-arvolain (609/1986) tarkoituksena sen 1 §:n mukaan on estää sukupuoleen perustuva syrjintä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tässä tarkoituksessa parantaa naisten...
Tasa-arvovaltuutettu
www.tasa-arvo.fi


Yhdenvertaisuusvaltuutettu...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors