SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää aineistoa

Tasa-arvovaltuutettu                               

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

 

Sosiaali- ja terveysministeriö / Tasa-arvo

 

Oikeusministeriö / Yhdenvertaisuus

 

Opetushallitus

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

 

Euroopan komission tasa-arvosivut

 

Unicef

 

Työsuojeluhallinto

 

 

AKAVA

 

Tilastokeskus: Sukupuolten tasa-arvo

 

Race and Ethnicity                                  

 

Women and the Church (tasa-arvo):   

 

 

Safeguarding (turvallinen kirkko)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors