SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tasavallan presidentin allekirjoittama rukouspäiväjulistus vuodelle 2008

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on 9.12. allekirjoittanut julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuodelle 2008. Rukouspäiväjulistus korostaa rukouksen ja suvaitsevaisuuden vuorovaikutusta. Siinä sanotaan muun muassa, että kaikkiin kulttuureihin liittyy uskonto, ja rukous on sen keskeinen ilmaus. Maamme ja maailmamme tarvitsee kristittyjen yhteistä rukousta ja esirukousta kaikkien apua ja tukea tarvitsevien puolesta. Rukous avaa yhteyden koko ihmiskuntaan. Julistuksessa korostetaan myös selkeän kristillisen identiteetin merkitystä ja sitä miten oma hengellinen vakaumus johtaa arvostamaan toisen perinteen mukaista uskoa ja rukousta. Terve identiteetti on portti kohtaamiseen.

 

Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa vietetään ensi vuonna sadatta kertaa ja ensimmäinen rukouspäivä sijoittuu rukousviikon ensimmäiseen päivään: 18. tammikuuta. Ensi vuonna vietetään ensimmäistä kertaa kahta rukouspäivää aikaisemman neljän sijasta. Rukouspäivät sijoittuvat vuodesta 2008 alkaen kiinteille päiville.

 

Toinen rukouspäivä on ekumeenisella vastuuviikolla YK:n päivänä 24.10. Vastuuviikon kaksivuotinen teema on Ihmiskauppa – nykyajan orjuutta. Rukouspäiväjulistus tuo esille myös sen, että prostituution, työvoiman riiston ja muunlaisen hyväksikäytön muodossa ihmiskauppa on totta myös meidän maassamme. Maamme on sekä ihmiskaupan läpikulkumaa että määränpää. Kirkkojen tehtävä on olla mukana jakamassa tietoa ihmiskaupan ilmiöistä niin, että osaamme puuttua niihin lähimmäisinä ja kansalaisina.

 

Julistus ja siihen liittyvät rukouspäivien raamatuntekstit alla.

 

Lue lisää uudesta rukouspäiväkäytännöstä: klikkaa .

 


Rukouspäiväjulistus 2008

Böndagsplakat 2008

Rukouspäiväjulistus 2008 word-muodossa.

Böndagsplakat 2008 i word-format.

Rukouspäivien 2008 raamatuntekstit.

Böndagars 2008 bibeltexter.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.