SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

”Tässä kävelen” - 1600 kilometrin patikka Erfurtista Roomaan ekumenian edistämiseksi

 

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva luterilainen pariskunta, Andrew ja Sarah Wilson, lähtee 22. elokuuta patikoimaan Erfurtin augustinolaisluostarista kohti Roomaa samaa reittiä kuin Luther 500 vuotta aiemmin vuonna 1510. Sarah on Luterilaisen maailmanliiton Strasbourgin ekumeenisen tutkimuslaitoksen professori ja hänen miehensä Andrew uskontojen välistä kohtaamista Princetonissa tutkiva kirkkohistorioitsija. 

 

seuraa matkan kulkua reaaliaikaisesti ja välittää ekumeenista tietoa. Tarkoituksena on käyttää nykyaikaisen sosiaalisen median keinoja globaalin luterilais-roomalaiskatolisen ekumenian hyväksi.

 

Matka kestää 70 päivää ja se kulkee eteläisen Saksan, Itävallan, Liechtensteinin, Sveitsin ja Italian kautta. Perille on määrä saapua reformaation muistopäivän 31.10. tienoilla. Luther julkisti juuri tuolloin 95 teesiään anekauppaa vastaan.

 

Wilsonien tarkoitus ei ole muistella niinkään vanhoja kiistoja kuin pyrkiä löytämään uusia keinoja levittää tietoisuutta Strasbourgin instituutin ydintoiminnasta: pyrkiä ymmärtämään niitä eroja, jotka erottavat luterilaisia muista kirkoista ympäri maailman sekä työskennellä näiden erojen kanssa suuremman yhteisymmärryksen ja sitä kautta yhteyden ja ykseyden edistämiseksi.

 

Sarah Wilsonin mukaan ekumeenisten dialogien työ on edennyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi.

– Mutta tämä edistys on vaivalloisesti edennyt ihmisten tietoisuuteen. On kuin viittäkymmentä vuotta dialogia ei olisi ollutkaan. Miten me voisimme kertoa ihmisille näistä hämmästyttävistä kehityskuluista? Kuinka voisimme saada heidät välittämään?

 

Andrew Wilson muistuttaa, että reformaatio oli kommunikaation vallankumous, jonka aikana poleemisten pamflettien massapainatus levitti tuoreita näkökulmia kristikuntaa kautta Euroopan, mutta myös edisti jakautunutta ja jakautuvaa kirkkoa.

– Ehkä nykyinen kommunikaatiovallan-kumouksemme yhdistää sitä uudelleen ennen näkemättömällä tavalla, toteaa hän toiveikkaasti.

 

Kiinnostus pyhiinvaelluksia kohtaan on Wilsonien arvion mukaan levinnyt jopa räjähdyksenomaisesti protestanttien keskuudessa viime vuosina. Monet Euroopan kirkot perustavat toimistoja pyhiinvaelluksia varten ja luovat reittejä pyhiinvaeltajille.

 

Sarah Wilson tiivistää:

– Reformaatio päättyi vahingollisesti luterilaisten ja roomalaiskatolisten suhteita ajatellen. Pyrimme parantamaan tuota rikkoutunutta yhteyttä, yhdistämään uudelleen jakautuneita paikkoja … perimmäinen kohteemme on pyhän Pietarin ja pyhän Paavalin haudat. Symbolisesti Pietari kuvaa katolista kirkkoa ja Paavali luterilaista kirkkoa. Pietarilla ja Paavalilla oli riitansa, mutta heillä oli sama usko Kristukseen, ja molemmat kärsivät marttyyrikuoleman Roomassa. Apostolien todistus kutsuu luterilaiset ja katoliset tänään sovintoon yhteisen uskon pohjalta.

 

Tomi KarttunenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.