SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tekoäly, usko ja teologia

Kuvassa pöydän ääressä oikealta vastapäivään ovat Marko Tervaportti, Stefan Sigfrids, Leevi Launonen, Anne Kärkkäinen, Veli-Matti Kärkkäinen, Teuvo V. Riikonen, Veera Hug, Heikki Jääskeläinen, Thorleif Johansson ja Mayvor Wärn-Rancken.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja Vastuuviikon harjoittelija Samu-Ville Toivonen  osallistuivat 4.9.2023 vapaamuotoiseen tapaamiseen, jossa pohdittiin kysymyksiä tekoälyyn ja teologiaan liittyen. Lyhyiden esittelyjen jälkeen  Thorleif ”Tusse” Johansson johdatti keskustelijoita tekoälyn ajankohtaisiin kysymyksiin, minkä jälkeen professori Veli-Matti Kärkkäinen alusti teologisia näkökulmia tekoälyyn kristillisen uskon ja kirkkojen kannalta.

Tilaisuudelle oli selkeästi tarvetta, sillä jatkokysymyksiä tekoälyn tiimoilta ilmeni runsaasti. Jo olemassa olevan, eli rajatun tekoälyn osalta osallistujia puhututti niin hyvät kuin kielteisetkin puolet. Asiaa riitti esimerkiksi tekoälyn järkevästä hyödyntämisestä julistuksellisen työn mahdollisuutena, tai tekoälyn väärinkäytön uhkakuvista kristittyjen vainoihin jalostettuna työkaluna. Synnin alaisessa luomakunnassa hyvääkin tarkoitusta varten kehitettyä systeemiä voidaan käyttää itsekkäisiin tarkoitusperiin.
 Ajankohtaisesti kielteisenä piirteenä keskustelijat näkivät muun muassa yhteiskunnan polarisoitumisen. Ilmiö on ollut todellisuutta jo nyt, kun esimerkiksi internetin markkinointi syöttää käyttäjien toiminnan perusteella yksilöllisesti personoitua tietoa. Mitä ilmiö mahtaakaan merkitä kristityille ja ekumenialle?

Sen sijaan toistaiseksi olematon ja lähinnä teorian tasolla mietittävä, eli yleinen tekoäly antoi keskustelussa runsaampaa aihetta huolestuneisuuteen. Siinä missä rajattu tekoäly on kehitetty toimimaan vain tietyissä konteksteissa, tarkoitetaan yleisellä tekoälyllä suorituskykyä, joka kykenee kehittämään itseään jopa itsetietoisuuteen asti. Vaikka tekoäly ei esimerkiksi Kärkkäisen mukaan anna teologian näkökulmasta aihetta ”merkittävään maailmanlopun pelkoon”, on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen muistutettava elämän rajallisuudesta ja korostettava eskatologista sanomaa. Kärkkäinen alleviivaa, ettei utopia transhumanismista, eli inhimillisyyden ylittämiseen pyrkivä ajattelu sovi kristilliseen ihmiskäsitykseen. Luodulla ihmisellä on rajansa ja tie ikuisuuteen kulkee yksin Kristuksen kautta.

Yleisesti ottaen keskustelijat näkivät tekoälyssä sekä hyödynnettäviä että varottavia piirteitä. Kokoontumisella kävi ilmi, että keskustelua tekoälystä on tärkeää jatkaa, sillä ilmiö on jatkuvasti arkipäiväisempi ja koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Siten kristillisten yhteisöjen on ennen pitkää asennoiduttava tekoälyn luomiin mahdollisuuksiin ja ongelmiin. Toiveena nostettiin esille, että kristityt kävisivät aiheen tiimoilta enemmän keskustelua mieluummin ajoissa kuin liian myöhään.

Teksti ja kuva: Samu-Ville Toivonen


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.