SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen vierailu SEN:n toimistolle

Ryhmä Helsingin yliopiston teologisen tiedekuntayhdistyksen aktiiveja vieraili 20.4.2023 Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistolla. Heidät vastaanottivat pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja koordinaattorit Suvi-Tuulia Vaara ja Sarah Tiainen. 
Opiskelijoille esiteltiin Neuvoston historiaa, toimintaa ja suomalaista ekumeenista liikettä. Ekumeenisen Vastuuviikon ja Kristittyjen ykseyden rukousviikon teemat olivat esillä, samoin kuin Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma Ketko, jolle nuoret aikuiset toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi jo vaikka ensi syksynä tutustumaan suomalasiin kristillisiin yhteisöihin ja ekumeniaan tarkemmin.

Työntekijöiden urapolut ja opintotaustat kiinnostivat opiskelijoita erityisesti, sillä vierailu liittyikin työelämään tutustumiseen. Kannustimme tulevia seurakuntien työntekijöitä luomaan paikallisia ekumeenisia suhteita tulevilla työpaikoillaan ja hyödyntämään Neuvoston virikeaineistoja.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.