SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologista yhteistyötä yliopistojen välillä

Kuvassa Hilde Marie Movafagh ja Mayvor Wärn-Rancken.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistolla vieraili 9.3.2023 norjalaisen MF yliopiston metodistisen teologisen seminaarin rehtori, TT Hilde Marie Movafagh. Hän osallistui Helsingin yliopiston järjestämille kansainvälisille käytännön teologian päiville ja oli siellä luennoimassa. Movafagh  johtaa myös Norjan kristillisen neuvoston teologista keskustelufoorumia.


MF Norwegian School of Theology, Religion and Society on  yliopisto, joka sijaitsee Majorstuenissa Oslossa, Norjassa. Opiskelijoita koulutetaan kirkon, koululaitoksen ja yhteiskunnallisiin tehtäviin. MF:ssä on noin 120 työntekijää, 1300 opiskelijaa ja noin 50 tohtorikoulutettavaa.

 

 

Tapaamisessa pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken esitteli SEN:n toimintaa ja kertoi kirkkojen välisestä yhteistyöstä Suomessa. Hilde Marie Movafagh kertoi  teologisesta yhteistyöstä yliopistojen välillä. Toimiston henkilökunta tapasi hänet tammikuussa Pohjoismaisten ja Baltian alueen  Faith&Order-kokouksessa Norjassa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.