SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Terveiset paikallisekumeenisesta Foorumista Joensuusta

Joensuussa järjestettiin 5.10.2018 paikallisekumeeninen foorumi, jonka aiheena oli ekumeeninen avioliitto. Tapahtuman järjestäjinä olivat Suomen Ekumeenisen Neuvoston paikallisekumenian jaosto ja Joensuun kristilliset seurakunnat. Teologian ylioppilas Tuomo Mäkelä raportoi päivän kulusta ja asiantuntijapuheenvuoroista.


Aloitimme päivämme Joensuun kauniissa ja tunnelmallisessa Pyhän Nikolaoksen ortodoksisessa kirkossa. Kirkkoherra Tuomas Järvelin toivotti kaikki vieraat lämpimästi tervetulleeksi ja pääsimme kokemaan kauniin rukoushetken yhdessä. 

 

Rukoushetken jälkeen siirryimme ortodoksiseen seurakuntasaliin, foorumin ensimmäisenä puhujana oli apulaisprofessori Pekka Metso Itä-Suomen yliopistosta. Metso puhui ortodoksisesta näkökulmasta kasvatuksesta ekumeenisissa perheissä ja sen erilaisista haasteista.

 

Suuri haaste on ortodoksien vähemmistö asetelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Usein ortodoksi lapsi kokee poikkeavansa muista lapsista viimeistään mennessään kouluun ja huomatessaan muiden lasten olevan usein eri kirkkokunnasta kuin he itse. Lapselle voi olla haastavaa huomata olevansa osa vähemmistöä. Ortodoksi vanhempien näkökulmasta taas huolen aiheena on, miten he saisivat ortodoksisen tradition siirrettyä tuleville sukupolville. Vanhemmat miettivät, osaavatko he välittää oman traditionsa eteenpäin.

 

Ekumeeniset avioliitot ovat erittäin yleisiä ortodoksien parissa, vaikka ortodoksinen ideaali on, että mies sekä vaimo olisivat molemmat ortodokseja. Ortodoksinen kirkko hyväksyy niin sanotut seka-avioliitot, mutta niihin ei virallisesti kannusteta. Tämä ekumeeninen todellisuus monissa ortodoksi perheissä luo haasteen, kumman vanhemman kirkkokunnan perinteet mukaan lapsi kastetaan ja kumman kirkollisen perinteen mukaan lapsi saa uskonnollisen kasvatuksen? Saako lapsi vaikutteita molempien vanhempien kirkkokunnista, vai vain toisen tai ei kummankaan vanhemman? Tämä on suuri kysymys, jota ekumeenisen avioliiton solmineet henkilöt joutuvat miettimään perustaessaan perhettä. Metson puheenvuorossa kävi myös ilmi, että ortodoksisen uskonnon opetus ja sen järjestelyihin liittyvät ongelmat ovat huolenaihe vanhemmille. Tämä on erityisen ikävä asia, koska ortodoksisessa uskontokasvatuksessa tärkeiksi henkilöiksi esimerkiksi kummien ja pappien lisäksi koetaan juuri uskonnonopettajat. Metson esityksestä kävi siis hyvin ilmi, että ortodoksiset perheet kokevat kasvattaessaan lapsia monenlaisia haasteita.

 

Foorumin aikana saimme nauttia useita kertoja mahtavia musiikkiesityksiä paikalliselta kanttorilta Matti Turuselta. Ennen lounasta Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoi kuuntelijoille kansainvälisistä ekumeenisista kuulumisista. Auvinen ilmaisi puheenvuorossaan huolen ihmiskuvan muuttumisesta ja kapeutumisesta modernissa maailmassa. Elämme maailmassa, jossa uskonnolliset yhteisöt joutuvat usein rajoittamaan omaa toimintaansa ja etenkin sen näkyvyyttä julkisissa tilanteissa. Auvinen rohkaisee kirkkoja pysymään omassa kannassaan eri asioissa ja tuomaan ilmi, että kirkoilla on omanlaisensa ihmiskäsitys. Auvinen puhuu myös uskonnonopetuksen tärkeydestä kouluissa. Puheenvuoronsa lopussa Auvisella oli mielestäni lohdullinen sanoma kaikille kristityille: ”Jos pysymme Kristuksen hyvyydessä, mitään muuta ei tarvita.”

 

Lopuksi ennen lounasta Suomen Ekumeenisen Neuvoston viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara kertoi meille , sen pitkästä historiasta ja vuoden 2019 aineistosta, joka tulee Indonesiasta ja julkaistaan SEN:n verkkossivustolla marras-joulukuussa.

 

Lounaan jälkeen Joensuun ev.lut. seurakunnan kirkkoherra Petri Rask lausui kuulijoille tervetulotoivotukset ja kertoi seurakuntakeskuksen mielenkiintoisesta historiasta. Seuraavaksi puheenvuorossa oli käytännöllisen teologian yliopistolehtori Jouko Kiiski. Kiisken puheenaiheena oli kirkkojen erilaiset avioliittokäsitykset. Kiiski toi ilmi erilaisia näkökulmia hyvin ajankohtaiseen avioliittokysymykseen. Kiiski näytti yleisölle myös tuoreen ja tekeillä olevan tutkimuksen materiaaleja yleisölle. Tutkimuksen aiheena oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien suhtautuminen sukupuolineutraaliin avioliittoon sekä sen eri aspekteihin. Tutkimustulokset olivat erittäin mielenkiintoisia ja aihe tuotti paljon keskustelua foorumin osallistujien keskuudessa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten tutkimus tulee kehittymään.

 

Foorumin päätteeksi saimme kuulla paikallisekumeenisia kuulumisia eri puolelta Suomea Veijo Koivulan johdolla. Lisäksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston vastuuviikko koordinaattori Anna Hyvärinen kertoi yleisölle . Ekumeenisen vastuuviikon teemana tänä vuonna on jokaisen naisen oikeus ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon.

 

Foorumi oli mielestäni erinomainen kokonaisuus ja kokemus kaikille osallistujille. Tämä vuonna 2003 alkanut vuosittainen ekumeeninen perinne on mielestäni suuri rikkaus Suomen ekumeenisella kentällä. Suosittelen kaikkia ekumeniasta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan paikallisekumeeniseen foorumiin tulevina vuosina.

 

Teksti: Tuomo Mäkelä

Kuva: Veijo Koivula

 

Lisää kuvia ja tietoa löytyy verkkosivustollamme.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.