SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson siunattiin tehtäväänsä

Suomen Lähetysseuran uusi toiminnanjohtaja Rolf Steffansson siunattiin tehtäväänsä. Kuva: Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseuran uusi toiminnanjohtaja Rolf Steffansson siunattiin tehtäväänsä 18.1.2018 Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä. Rolf Steffansson totesi puheessaan, että ykseys ei toteudu niin kauan kuin rikkaat syrjäyttävät köyhät ja maailmassa on toisten halveksimia ihmisryhmiä. Tässä kirkkojen tulee tehdä työtä.

 

Siunaamisen toimitti piispa Matti Repo. Mukana olivat piispa Björn Vikström, Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri Ojot Ojulu, kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, kyrkoherde Stefan Forsén, kyrkoherde Johan Westerlund sekä Lähetysseuran Kotimaanosaston johtaja Satu Kantola. Suomen Lähetysseura on Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäsen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.