SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

TOINEN PÄIVÄ: TUOMITSEMINEN I

 

Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle (Joh. 4:6) 

 

1. Moos. 29: 1-14 Jaakob ja Raakel kaivolla

 

Psalmi 137 Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla?

 

1. Kor. 1:10–18 Toiset teistä sanovat: "Minä olen Paavalin puolella", toiset taas: "Minä Apolloksen"

 

Joh. 4:5-6 Jeesus oli matkasta uupunut

 

Kommentaari

 

Jeesus oli ollut Juudeassa ennen kuin kohtasi Samarialaisen naisen. Fariseukset levittivät sanaa siitä, että Jeesus kastoi enemmän opetuslapsia kuin Johannes. Ehkä tämä huhu on synnyttänyt jännitteitä ja epämukavuutta. Ehkä se on Jeesuksen lähtöpäätöksen taustalla. 

 

Kaivolle saavuttuaan Jeesus päättää pysähtyä. Hän oli matkasta uupunut. Ehkä hänen väsymyksensä liittyi myös huhuihin. Samalla kun hän levähti, samarialainen nainen tuli kaivolle noutamaan vettä. Tämä kohtaaminen tapahtui Jaakobin kaivolla, Raamatun henkilöiden elämän ja hengellisyyden symbolisella paikalla.

 

Samarialaisen naisen ja Jeesuksen välille syntyy vuoropuhelu siitä, missä Jumalaa tulee rukoilla. Onko se "tällä vuorella" vaiko "Jerusalemissa", kysyy samarialainen nainen. Jeesus vastaa ei "tällä vuorella" eikä "Jerusalemissa" … "kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo." (Joh. 4: 21–24)

 

Yhä edelleen käy niin, että yhteisen ykseyden tavoittelun sijaan kilpailu ja erimielisyys leimaavat kirkkojen välisiä suhteita. Tätä on koettu Brasiliassa viime vuosina. Saadakseen uusia jäseniä yhteisöt ylistävät omia hyveitään ja niitä etuja, joita heidän jäsenilleen kertyy. Jotkut ajattelevat, että mitä isompi kirkko heidän kirkkonsa on, mitä enemmän sillä on jäseniä, mitä suurempi sen valta on, sitä lähempänä se on Jumalaa esittäen itsensä ainoina oikeina rukoilijoina. Tämä on johtanut väkivaltaan ja epäkunnioitukseen toisia uskontoja ja perinteitä kohtaan. Tällainen kilpaileva markkinointi synnyttää sekä epäluottamusta kirkkojen välille että syö koko kristinuskon uskottavuutta yhteiskunnassa. Kilpailun kasvaessa "toisesta" yhteisöstä tulee vihollinen.

 

Keitä ovat oikeat rukoilijat? Oikeat rukoilijat eivät salli kilpailulogiikan – kuka on parempi ja kuka huonompi – saastuttaa uskoa. Me tarvitsemme "kaivoja" joista ammentaa, joiden luona levätä ja joilla luopua väittelystä, kilpailusta ja väkivallasta, paikkoja, joissa voimme oppia, että oikeat rukoilijat rukoilevat "hengessä ja totuudessa."

 

Kysymykset

 

1.      Mitkä ovat pääsyitä kirkkojemme väliseen kilpailuun?

 

2.      Pystymmekö tunnistamaan yhteistä "kaivoa", josta voimme ammentaa ja jonka luona voimme levätä väittelyistämme ja kilpailustamme?

 

Rukous

 

Armollinen Jumala,
Kirkkojamme johdetaan usein valitsemaan kilpailun logiikka.
Anna anteeksi syntimme tehdä vääriä olettamuksia.
Olemme väsyneet haluumme olla ensimmäisiä. Anna meidän levähtää kaivolla.
Virkistä meitä ykseyden vedellä, jota nostetaan yhteisestä rukouksesta.
Saakoon kaaoksen vetten yllä liikkunut Henkesi tuoda ykseyden erilaisuuteemme.

Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.