SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toinen päivä: Kun oikeudenmukaisuus toteutuu...

Lukukappaleet
Sananl. 21:13-15 Oikea teko on oikeamielisen ilo mutta väärämielisen kauhistus.
Matt. 23:23-25 Oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus. Näitä teidän pitäisi noudattaa.

Mietiskely

Sananlaskujen kirja pyrkii alusta alkaen opettamaan viisautta, kasvattamaan ymmärrystä ja johdattamaan ”hyvään tietoon, oikeudentuntoon ja rehtiin mieleen” (1:2-3). Kertoessaan viisaudesta Sanalaskujen kirja kutsuu lakkaamatta toimimaan oikeudenmukaisesti ja tavoittelemaan vanhurskautta ja toistaa väsymättä, kuinka tämä on enemmän Jumalan mieleen kuin uhraaminen.  Kertoja tiivistää viisauden yhteen lauseeseen kuin helmeen todistaen, kuinka oikea teko on oikeudenmukaisen ilo, mutta väärämielisen oikeus kauhistaa. Eri leireihin jakaantuneiden kristittyjen tulisi iloiten yhdistyä oikeidenmukaisuuden toteutuessa ja olla valmiita yhteiseen puolustukseen, kun tätä oikeudenmukaisuutta vastustetaan. Kun teemme sen, mitä Herra vaatii, ja uskallamme tavoitella oikeudenmukaisuutta, saatamme joutua vastarinnan pyörteeseen, jossa vastustetaan jokaista yritystä saada oikeutta keskuudessamme kaikkein heikoimmille. 

Ne, jotka hyötyvät valkoisen ylivallan ja muiden sortavien ideologioiden kuten kastijärjestelmän ja patriarkaatin tukemista järjestelmistä ja rakenteista, pyrkivät usein jopa väkivaltaisesti viivyttämään ja kieltämään oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Mutta oikeudenmukaisuuden tavoittelu iskee näiden voimien ytimeen ja tekee tilaa Jumalan oikeudenmukaiselle järjestykselle ja kestävälle viisaudelle maailmassa, jota kärsimys ei juuri liikuta. Silti oikein toimiminen tuottaa myös iloa.  Tuottaa iloa tunnustaa, että "Black Lives Matter" (suom. Mustien elämillä on väliä) tavoittelee oikeudenmukaisuutta sorretuille, alistetuille ja hyväksikäytetyille Jumalan rakastamille ihmisille. 

On ilo pyrkiä sovintoon toisten kristittyjen kanssa, jotta voisimme palvella paremmin Jumalan valtakunnan julistamisessa. Antakaamme tämän ilon tulla esiin, kun jaamme yhteisiä kokemuksiamme Jumalan läsnäolosta keskuudessamme monissa tunnetuissa ja tuntemattomissa paikoissa, joissa Jumala kulkee kanssamme kohti parantumista, sovintoa ja ykseyttä Kristuksessa. 

Kristittyjen ykseys

Uskonnolliset johtajat, joille Jeesus evankeliumissa puhuu, ovat tottuneet ja elävät tyytyväisinä maailman epäoikeudenmukaisuuden kanssa. He suorittavat mielellään uskonnolliset velvollisuutensa, kuten maksavat kymmenykset mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyövät painavamman ja vaativamman vaatimuksen toteuttaa oikeudenmukaisuutta, armoa ja uskollisuutta. Samalla tavalla kristityt ovat tottuneet ja elävät tyytyväisinä välillämme vallitsevien jakaantumisten kanssa. Harjoitamme suurelta osin uskollisesti uskonnon ulkoisia vaatimuksia, mutta lyömme usein laimin Herran haastavan toiveen, että kaikki hänen opetuslapsensa olisivat yhtä. 

Haaste

Kuinka paikallisseurakunnat voivat tukea toisiaan, jotta ne voisivat kestää sen vastustuksen, jota oikein toimimisesta voi seurata?

Rukous

Jumala, sinä olet viisautemme lähde. Rukoilemme viisautta ja rohkeutta toimia oikein ja puuttua siihen, mikä maailmassa on väärin pyrkien korjaamaan sen.
Rukoilemme viisautta ja rohkeutta kasvaa Poikasi Jeesuksen Kristuksen ykseydessä, joka sinun ja Pyhän Hengen yhteydessä hallitsee iankaikkisesti. Aamen.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.