SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Torstait mustissa - kohti maailmaa ilman sukupuolittunutta väkivaltaa

Kirkkojen maailmanneuvoston kampanja Torstait mustissa (Thursdays in Black) vastustaa seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa. 

Sukupuoleen perustuva väkivalta on traagista todellisuutta kaikissa maissa. Väkivalta on usein piilossa, ja uhrit ovat usein hiljaa, koska he pelkäävät leimautumista ja lisää väkivaltaa.

Meillä kaikilla on vastuu puhua väkivaltaa vastaan ja varmistaa, että naiset ja miehet, pojat ja tytöt ovat turvassa raiskauksilta ja väkivallalta kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, kaduilla - kaikkialla yhteiskunnassamme.

Torstait mustissa -kampanja on yksinkertainen, mutta syvällinen. Kampanjaan voi osallistua pukeutumalla torstaisin mustaan ja kantamalla kampanjapinssiä. Silloin liittyy maailmanlaajuiseen  liikkeeseen, joka vastustaa raiskauksia ja väkivaltaa sallivia asenteita ja käytäntöjä. Tämä on tapa osoittaa kunnioitusta naisille, jotka kestävät epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa.
Usein mustaa on käytetty negatiivisin rotuun liittyvin mielleyhtymin. Tässä kampanjassa mustaa käytetään vastarinnan ja kestävyyden värinä.
 #ThursdaysinBlack

Suomessa kampanjaa pitää esillä erityisestiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.