SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tulkoon Sinun Valtakuntasi - rukoushaaste helatorstaista helluntaihin


Suomen Ekumeeninen Neuvosto kannustaa jäsenkirkkojaan ja kumppaneitaan osallistumaan kansainväliseen Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukoushaasteeseen helatorstaista 
helluntaihin 21.-31.5.2020. Kirkkoja ja seurakuntia pyydetään ottamaan osaa omalla tavallaan, ja rukoilemaan omia perinteitään kunnioittaen.

Tulkoon sinun valtakuntasi - rukousliikkeestä lyhyesti
Ekumeeninen rukousliike kutsuu helatorstaista helluntaihin rukoilemaan ’Tule, Pyhä Henki!’, jotta yhä uudet ihmiset löytäisivät Jeesuksen. Suomessa mukana ovat Suomen Anglikaaninen kirkko, 
Kansan Raamattuseura, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, ev.-lut. Kirkkohallitus, Suomen Helluntaikirkko, Suomen Vapaakirkko, Hengen Uudistus Kirkossamme ry ja Hiljaisuuden Ystävät ry.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, ev.-lut. kirkon arkkipiispa Tapio Luoma osallistuu haasteeseen videon välityksellä, video on katsottavissa  ja  . 

Maailmanlaajuinen rukousliike alkoi 2016 Canterburyn arkkipiispan ja Yorkin piispan Englannin kirkolle esittämästä rukouskutsusta ja kansainvälisesti sitä koordinoi Canterburyn arkkipiispan kanslia.

Miten mukaan?
• Jokainen kirkko ja seurakunta voi jakaa rukoushaastetta omissa sosiaalisen median kanavissaan:

• Kampanjasivulla on href=" https://www.thykingdomcome.global/fi/rukousideoita-ja-materiaaleja">rukousvirikkeitä ja -materiaalia vapaasti ladattavissa seurakuntien ja osallistujien omaan käyttöön.

• Kampanjasivulla voi virtuaalisesti ja kannustaa muita tekemään samoin.

• Seurakunnat ja kirkot voivat tuottaa lyhyitä (max 120 sek.) henkilövideoita rukouksen merkityksestä. 
Videot voi jakaa omissa kanavissa aihetunnisteella #tulkoonsinunvaltakuntasi ja lähettää kampanjasivulla julkaistavaksi osoitteeseen .

• Suomenkielisen rukouskalenterin voi saada joka aamu sähköpostiin helatorstaista helluntaihin.

• Rukousliikkeellä on kampanjasivut osoitteessa ja  (lisää suomenkielistä materiaalia päivitetään sivuille pian, sivuilla on tietoa rukousliikkeestä seuraavilla kielillä: suomeksi, englanniksi, japaniksi, koreaksi, swahiliksi, espanjaksi ja portugaliksi).

Lisätietoa rukousliikkeestä ja tämän vuoden kampanjasta
Tulkoon Sinun Valtakuntasi on kasvanut muutamassa vuodessa unelmasta maailmanlaajuiseksi rukousliikkeeksi. Vuonna 2019 kristityt 172 maasta ilmoittautuivat mukaan rukoilemaan ‘Tule, Pyhä Henki!’, jotta heidän ystävänsä ja perheensä, työtoverinsa ja naapurinsa voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen.

Tämä rukous on yhdistänyt erilaisia ja eritavoin ajattelevia ihmisiä. Rukouskampanja kehottaakin ihmisiä, perheitä ja kirkkoja rukoilemaan omalla, itselle tutulla tavalla. Vuoden 2019 tapahtumasta tehdyn kyselyn mukaan 92 prosenttia osallistujista rukoilivat, että heidän perheensä ja ystävänsä oppisivat tuntemaan Jeesuksen. 40 prosenttia vastasi tehneensä näin ensimmäistä kertaa. Tämä on hyvä alku, mutta voimme tehdä vielä paljon enemmän, jotta rukous Tulkoon Sinun Valtakuntasi olisi kristillisen kirkon elämän ytimessä.

Toiveena on, että yhdentoista päivän aikana, jonka Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukoustapahtuma kestää, 
jokainen osallistuja:
- syventää omaa suhdettaan Jeesukseen Kristukseen 
- rukoilee viiden ystävän tai perheenjäsenen puolesta, että he löytäisivät uskon Jeesukseen
- rukoilee, että Pyhän Hengen voimaannuttamina me olisimme vaikuttavia omassa todistuksessamme Jeesuksesta

Meidän rukouksemme on, että ne jotka eivät ole vielä kuulleet ilosanomaa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, voisivat kuulla sen, vastata siihen ja seurata Jeesusta. 

Riippumatta siitä oletko ottanut osaa Tulkoon Sinun Valtakuntasi  -tapahtumaan aikaisemmin, kutsumme sinut osallistumaan tänä vuonna. Mukana on kirkkoja yli 65 tunnustuskunnasta 178 maassa.

“Rukoilemalla Tulkoon Sinun Valtakuntasi meistä jokainen sitoutuu uudistamaan maatamme ja yhteisöjämme.” 
– Justin Welby, arkkipiispa, Englannin kirkko

”Tulkoon Sinun Valtakuntasi on osoitus siitä kristittyjen yhteydestä, josta maamme on saanut nauttia pitkään. Ekumeeninen liike on rukouksen liike, ’että he kaikki olisivat yhtä’ (Joh 17:21). Olen iloinen, että olemme saaneet yhdessä eri suomalaisten kristillisten toimijoiden kanssa tuoda saataville tämän rukouskampanjan.” 
– Tuomas Mäkipää, lääninrovasti, Englannin kirkko (Suomen Anglikaaninen kirkko)

Rukousliikkeen teologinen ja hengellinen tausta
“Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani … maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään… He palasivat Jerusalemiin… He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa… Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla… He tulivat täyteen Pyhää Henkeä…  uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä.”  Katkelmia  Apostolien tekojen luvuista 1 ja 2.

Ensimmäisen helatorstain, päivänä jona Jeesus astui taivaaseen, jälkeen opetuslapset kokoontuivat yhdessä Marian kanssa rukoilemaan. He sitoutuivat rukoilemaan samalla kun odottivat Pyhän Hengen vuodattamista, joka tapahtui lopulta helluntaina. Me olemme heidän tavoin täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä – omassa voimassamme emme voi tehdä mitään.
Vuosisatojen ajan kristityt ovat kokoontuneet helatorstain ja helluntain välisenä aikana rukoilemaan Pyhän Hengen saapumista. Tulkoon Sinun Valtakuntasi ammentaa tästä traditiosta. Neljän vuoden ajan jumalanpalvelusyhteisöt ja seurakunnat ovat omistaneet nämä helatorstain jälkeiset päivät rukoukselle: ’Tule, Pyhä Henki! ’.

Rukoilemme, että Henki rohkaisisi ja varustaisi meidät jakamaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ystäviemme, perheidemme, yhteisöjemme ja verkostojemme kanssa. On ihastuttavaa nähdä, kuinka eri tavoin kristityt eri perinteistä ovat vastanneet tämän rukouskampanjan haasteeseen. Vaikutukset ovat olleet merkittäviä.

Lisätietoja
Lääninrovasti Tuomas Mäkipää, Englannin kirkko (Suomen Anglikaaninen kirkko) 
tuomas.makipaa@anglican

Rovasti, toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma, Kansan Raamattuseura

#tulkoonsinunvaltakuntasi


Pituus ja laatu: Enintään 2 minuuttia, sosiaaliseen mediaan sopiva. Kännykän kameralla kuvattu video sopii someen hyvin.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.