SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ohjeita videon tekemiseen

Kuva: Shutterbug75 Pixabaystä
Pituus ja laatu: Enintään 2 minuuttia, sosiaaliseen mediaan sopiva. Kännykän kameralla kuvattu video sopii someen hyvin.
Videoiden idea on rohkaista ihmisiä henkilökohtaisen tarinan kautta rukoilemaan Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukousliikkeen tavoitteiden puolesta. Videolla voi kertoa rukouksen merkityksestä itselleen.
Rukousliikkeen tavoitteita ovat, että osallistuja: 

  • syventää omaa suhdettaan Jeesukseen Kristukseen
  • rukoilee viiden ystävän tai perheenjäsenen puolesta, että he löytäisivät uskon Jeesukseen
  • rukoilee, että Pyhän Hengen voimaannuttamina me olisimme vaikuttavia omassa todistuksessamme Jeesuksesta

Meidän rukouksemme on, että ne jotka eivät ole vielä kuulleet ilosanomaa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, voisivat kuulla sen, vastata siihen ja seurata Jeesusta. 

 

Jaa video omissa kanavissasi, seurakuntasi Facebook-sivulla ja lähetä se halutessasi Kansan Ramattuseuralle julkaistavaksi rukousliikkeen verkkosivustolla: 


Maailmalla eri taustaiset ihmiset ovat tuottaneet omia videoitaan, joihin voi tutustua virikkeeksi: 

Koko rukousliikkeen esittelyvideo (englanniksi):

Day 7 #Help Archbishop Justin Welby shares his story of being captured and threatened with death:

Day 6 #PrayFor - Archbishop Sentamu prayed for five people last year and was astounded by the result!Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.