SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tulkoon sinun valtakuntasi - rukousliike helatorstaista helluntaihin

Ekumeeninen rukousliike kutsuu helatorstaista helluntaihin rukoilemaan ’Tule, Pyhä Henki!’, jotta yhä uudet ihmiset löytäisivät Jeesuksen.

 

Maailmanlaajuinen rukousliike alkoi 2016 Canterburyn arkkipiispan ja Yorkin piispan Englannin kirkolle esittämästä rukouskutsusta ja kansainvälisesti sitä koordinoi Canterburyn arkkipiispan kanslia. Tulkoon Sinun Valtakuntasi on kasvanut muutamassa vuodessa unelmasta maailmanlaajuiseksi rukousliikkeeksi.

 

Vuonna 2019 kristityt 172 maasta ilmoittautuivat mukaan rukoilemaan ‘Tule, Pyhä Henki!’, jotta heidän ystävänsä ja perheensä, työtoverinsa ja naapurinsa voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Tämä rukous on yhdistänyt erilaisia ja eritavoin ajattelevia ihmisiä. Rukouskampanja kehottaakin ihmisiä, perheitä ja kirkkoja ottamaan osaa omalla tavallaan, ja rukoilemaan omia perinteitään kunnioittaen.

 

Lisätietoa ja materiaalia suomeksi:

 jaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.