SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tulossa tammikuussa: Kriisiviestintäkoulutus uskonnollisille yhteisöille

Kaipaako uskonnollinen yhteisönne viestinnällistä osaamista kriisitilanteissa?

USKOT-foorumi ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestävät kriisiviestintäkoulutuksen erityisesti
vähemmistöuskontoja edustavia yhteisöjä varten perjantaina 21.1.2020 klo 14.00 – 17.00. 

Koulutus järjestetään USKOT-foorumin toimiston kokoustilassa, osoitteessa
Fredrikinkatu 33 A, 3. krs., 00120 Helsinki.

Kouluttajana on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura. Koulutuksen
yhteydessä käydään klinikkatyyppisesti läpi esimerkkitapauksia, joita osallistujat voivat ehdottaa omista
kokemuksistaan. Myös etäyhteys koulutukseen järjestetään.

Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 17.1. mennessä.
Kerrothan myös, haluatko osallistua koulutukseen paikan päällä vai etäyhteyden kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors