SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuomas Mäkipää Saint Nicholasin seurakunnan kirkkoherraksi 

 

Heikki Huttunen luovutti Tuomas Mäkipäälle SEN:n ekumeenisen käsiristin.Studium Catholicumin ekumeenisen aamurukouksen jälkeen 29.11.2012 vietettiin pientä juhlahetkeä. Kirkkokahvilla pääsihteeri Heikki Huttunen toivotti hartauteen kokoontuneen väen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta kirkkoherra Tuomas Mäkipäälle runsasta Jumalan siunausta uudessa virassa.

 

Lauantaina 24.11. Tuomas Mäkipää asetettiin anglikaanisen Saint Nicholasin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Hän on ensimmäinen suomalaissyntyinen tässä tehtävässä. Saint Nicholasin seurakunta on jatkumoa Pietarista vallankumouksen jaloista Suomeen siirtyneelle seurakunnalle. Anglikaaninen kirkko Suomessa rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 1923.

 

Tuomas Mäkipää on vuoden 1951 jälkeen seurakunnan kahdeksas kirkkoherra. hän podiskelee valintaansa.

 

Kirkkoherra Tuomas Mäkipää kertoi St Nicholasin seurakunnasta ja anglikaanisesta kirkosta Suomessa.Ekumeeninen aamurukous pidetään torstaisin klo 8.30 (Ritarikatu 3 A, Helsinki). Yhdymme kirkon 2000-vuotiseen rukoukseen idän ja lännen perinteiden mukaan. Rukoushetken kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus kohtaamiseen aamukahvin merkeissä. Aamurukousta ei ole itsenäisyyspäivänä 6.12.

 

Rukoushetken taustatahoina ovat Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Studium Catholicum, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

 

Sydämellisesti tervetuloa!

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.