SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuore väitöstutkimus neljän läntisen kirkon ehtoollisliturgioista

SEN:n 100-vuotisjuhlavuoden apurahan väitöstutkimukselleen vuonna 2017 saanut TM Sari Wagner väittelee 9.10.2020 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Das vorausgesetzte und erwünsche Wirken des Heiligen Geistes in Abendmahlsliturgien von vier westlichen Kirchen". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, P 673, Yliopistonkatu 3 a ja tilaisuutta  voi seurata myös . 

 

Ekumeniikan väitöskirja tutkii Pyhän Hengen oletettua ja toivottua työtä neljän läntisen kirkon ehtoollisliturgioissa kirkkokäsikirjojen tekstejä analysoimalla. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa verkossa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors