SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuore väitöstutkimus neljän läntisen kirkon ehtoollisliturgioista

SEN:n 100-vuotisjuhlavuoden apurahan väitöstutkimukselleen vuonna 2017 saanut TM Sari Wagner väittelee 9.10.2020 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Das vorausgesetzte und erwünsche Wirken des Heiligen Geistes in Abendmahlsliturgien von vier westlichen Kirchen". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, P 673, Yliopistonkatu 3 a ja tilaisuutta  voi seurata myös . 

 

Ekumeniikan väitöskirja tutkii Pyhän Hengen oletettua ja toivottua työtä neljän läntisen kirkon ehtoollisliturgioissa kirkkokäsikirjojen tekstejä analysoimalla. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa verkossa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.