SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Turvaa kirkosta - SEN:n delegaatio vieraili sisäministeriössä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston delegaatio vieraili 12.6.2019 sisäministeriössä kansliapäällikkö Ilkka Salmen vastaanottamana. Delegaatio vei ministeriöön uuden Turvaa kirkosta -ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen -julkaisun.

Delegaatioon kuuluivat pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, Helluntaikirkon toiminnajohtaja Esko Matikainen, ev.lut. kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto, Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn pastori Teemu Toivonen, SEN:n puheenjohtajan, arkkipiispa Tapio Luoman erityisavustaja Juha Meriläinen sekä SEN:n viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara. Delegaation otti vastaan kansliapäällikön lisäksi erityisavustaja Pekka Laisi.


Pääsihteeri Auvinen kiitti kansliapäällikkö Ilkka Salmea siitä, että delegaatio otettiin vastaan ja kertoi kirkkojen huolesta turvapaikanhakijoiden ihmisarvon toteutumisen kannalta.

 

”Kirkot ovat se viimeinen oljenkorsi ihmisille, jotka ovat hädässä, niin suomalaisille ihmisille kuin myös usein turvapaikanhakijoille. Ohjeistuksemme kirkkoturvasta on yksi tapa vastata kirkkojen huoleen varsin käytännönläheisellä tavalla.
Samalla taiteilija Robert Lentzin ikoni uuden julkaisun kannessa kertoo keskeisen syyn kirkkojen työhön. Siinä Kristus katsoo piikkilangan takaa vangittuja, säilöttyjä, köyhiä ja turvaa vailla olevia - tai kuvan voi ajatella toisinkin päin, Kristus on vangittu ja turvaa vailla. Lähimmäisissä näemme hänen kasvonsa, siksi kirkot eivät voi olla auttamatta silloin, kun apua tarvitaan.”, kertoi Mari-Anna Auvinen.

Esko Matikainen otti puheessaan esiin kirkkojen yhteiset selkeät toimintaohjeet ja selkeyden myös kristityiksi kääntyneiden osalta mm. kastekäytänteissä.

 

”Kirkot ovat lähentyneet tämän auttamistyön kautta toisiaan.”, totesi Esko Matikainen.

Kansliapäällikkö Ilkka Salmi piti otti vastauspuheessaan kantaa kirkkoturvaohjeistuksen näkökulmaan.

 

”Olemme erittäin tyytyväisiä tämän julkaisun näkökulmaan, jossa selkeästi voimme kulkea yhdessä. Oikeudenmukaiset käytänteet ja tämän ohjeistuksen näkökulma yhteyksistä viranomaisiin on kiitettävää ja ilolla huomioimme sen tässä laitoksessa. Mikään, miten kirkkoja ohjeistetaan tässä julkaisussa ei tunnu vieraalta, vaan sopii tähän yhteistyöhön.”, sanoi Ilkka Salmi.

Virallisen luovutuksen jälkeen käytiin epävirallisempi keskustelu, jossa sivuttiin Suomen EU-puheenjohtajakautta ja tarvetta kestävään ja inhimilliseen eurooppalaiseen järjestelmään. Samoin keskusteltiin paperittomuudesta ja sen herättämistä huolista sekä kirkkojen uskonnollisesta osaamisesta osana yhteiskunnan kokonaisuutta ja ekumeenisen yhteistyön vahvuudesta tässä kohden. Keskustelu oli kaiken kaikkiaan hyvä ja lämminhenkinen.

Mari-Anna Auvinen

 

Julkaisuun Turvaa kirkosta -ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen voi tutustua verkossa:
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.