SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Turvallinen uskonyhteisö – kuinka tunnistaa ja ehkäistä hengellistä väkivaltaa?

Miten tunnistaa hengellinen väkivalta: miten se määritellään, miten estää ja ehkäistä? Miten kohdata hengellisen väkivallan uhreja? Mikä on terve yhteisö? Miten toimia konkreettisesti, jos havaitsen väkivaltaa uskonnollisessa yhteisössä?

 

Näkökulmia ja tietoa näihin kysymyksiin vastauksia etsiville tarjosi Turvallinen uskonyhteisö – kuinka tunnistaa ja ehkäistä hengellistä väkivaltaa? -koulutus perjantaina 7.10.2022 Eurooppasalissa Helsingissä ja etäyhteyden välityksellä. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Uskontojen uhrien tuki (UUT). Yli 100 osallistujaa kerännyt koulutus osoitti, että tarvetta tiedolle ja ratkaisuille hengellisen väkivallan tematiikkaan liittyen on Suomessa. Väkivaltaa voi esiintyä kaikissa inhimillisissä yhteyksissä, ja siksi uskonnollisten yhteisöjenkin on tärkeää tunnistaa riskit ja työskennellä ennakoivasti turvallisempien yhteisöjen luomiseksi. Monet uskonnolliset yhteisöt ovatkin tarttuneet yhteiseen haasteeseen.

 

Koulutuksen avasi pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken Suomen Ekumeeninen Neuvostosta ja asiantuntija-alustukset pitivät professori Aini Linjakumpu, psykoterapeutti Katriina Järvinen ja toiminnanjohtaja Joni Valkila, Uskontojen uhrien tuki UUT ry:stä. Loppuyhteenvedon teki oikeuspsykologi Pia Puolakka, joka toimii Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n puheenjohtajana.

 

Aini Linjakumpu on uskontojen ja kulttuurien politiikan professori Lapin yliopistosta.  Hän puhui otsikolla Hengellinen väkivalta: ongelmista ratkaisuihin ja hänen esitykseensä voi tutustua oheisesta esityksestä:


linjakumpu.pdf

 
Hengellisestä väkivallasta toipumisesta alusti psykoterapeutti Katriina Järvinen, tuntee toipumisprosessin niin asiantuntijan kuin kokemusasiantuntijan näkökulmasta:

 

07-10-22_jarvinen.pdf

 

 

 

 

 

Toiminnanjohtaja Joni Valkila on työssään tutustunut moniin uskonyhteisöihin ja niistä irtautuneisiin ihmisiin sekä hengellisen väkivallan kysymyksiin. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori. Valkila lähestyi uskonnollisten yhteisöjen rooleja otsikolla Mitä uskonyhteisöt voivat tehdä hengellisen väkivallan ehkäisemiseksi? Hänenkin esityksensä on luettavissa pdf-muodossa:

07-10-22_valkila.pdf 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.